Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2598(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000089/2018 (B8-0411/2018)

Συζήτηση :

PV 22/10/2018 - 13
CRE 22/10/2018 - 13

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

13.14. Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στο Κατοβίτσε, Πολωνία (COP24) (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000089/2018) που κατέθεσαν οι Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout και Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Η διάσκεψη του 2018 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο Κατοβίτσε, Πολωνία (COP24) (B8-0411/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000090/2018) που κατέθεσαν οι Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout και Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Η διάσκεψη του 2018 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο Κατοβίτσε, Πολωνία (COP24) (B8-0412/2018)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 22 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2018).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή το 2018 στο Κατοβίτσε της Πολωνίας (COP24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0430)

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου