Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2791(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000115/2018 (B8-0413/2018)

Συζήτηση :

PV 22/10/2018 - 13
CRE 22/10/2018 - 13

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

13.15. 14η σύνοδος της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (COP14) (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000115/2018) που κατέθεσαν οι Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini και Jean-François Jalkh, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: 14η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (COP14) (B8-0413/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000116/2018) που κατέθεσαν οι Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini και Jean-François Jalkh, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: 14η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (COP14) (B8-0414/2018)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 22 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2018).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με τη 14η σύνοδο της Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (COP14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0431)

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου