Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2885(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0498/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.18

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0434

Pöytäkirja
Torstai 25. lokakuuta 2018 - Strasbourg

13.18. Toimittaja Jamal Khashoggin tappaminen Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 25. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 4).

Päätöslauselmaesitykset B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 ja B8-0508/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0498/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 ja B8-0508/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström ja László Tőkés PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta

—   Karol Karski, Charles Tannock ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat ja Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand ja Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0434)

Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö