Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2885(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0498/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.18

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0434

Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 25 d. - Strasbūras

13.18. Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. spalio 25 d.(2018 10 25 protokolo 4 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 ir B8-0508/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0498/2018

(keičia B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 ir B8-0508/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström ir László Tőkés PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu;

—   Karol Karski, Charles Tannock ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat ir Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand ir Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0434)

Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika