Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2885(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0498/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.18

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0434

Proces-verbal
Joi, 25 octombrie 2018 - Strasbourg

13.18. Uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul (vot)

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 25 octombrie 2018 (punctul 4 al PV din 25.10.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 și B8-0508/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0498/2018

(care înlocuiește B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 și B8-0508/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström și László Tőkés, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat și Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand și Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0434)

Ultima actualizare: 8 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate