Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2885(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0498/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.18

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0434

Zápisnica
Štvrtok, 25. októbra 2018 - Štrasburg

13.18. Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule (hlasovanie)

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 25. októbra 2018 (bod 4 zápisnice zo dňa 25.10.2018).

Návrhy uznesenia B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 a B8-0508/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0498/2018

(nahrádzajúci B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 a B8-0508/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström a László Tőkés, v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru a Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat a Paloma López Bermejo, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand a Karima Delli, v mene skupiny Verts/ALE

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi a Fabio Massimo Castaldo, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0434)

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia