Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2885(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0498/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.18

Antagna texter :

P8_TA(2018)0434

Protokoll
Torsdagen den 25 oktober 2018 - Strasbourg

13.18. Dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (omröstning)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 25 oktober 2018 (punkt 4 i protokollet av den 25.10.2018).

Resolutionsförslag B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 och B8-0508/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0498/2018

(ersätter B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 och B8-0508/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström och László Tőkés, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen,

—   Karol Karski, Charles Tannock och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat och Paloma López Bermejo, för GUE/NGL-gruppen,

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand och Karima Delli, för Verts/ALE-gruppen

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0434)

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy