Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2870(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0493/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.19

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0435

Pöytäkirja
Torstai 25. lokakuuta 2018 - Strasbourg

13.19. Tilanne Asovanmerellä (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 25. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 5).

Päätöslauselmaesitykset B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 ja B8-0497/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0493/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 ja B8-0497/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas ja Anders Sellström PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari ja Kati Piri S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska ja Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Rebecca Harms ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0435)

Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö