Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2870(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0493/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.19

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0435

Protokół
Czwartek, 25 października 2018 r. - Strasburg

13.19. Sytuacja na Morzu Azowskim (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 25 października 2018 (pkt 5 protokołu z dnia 25.10.2018).

Projekty rezolucji B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 i B8-0497/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0493/2018

(zastępujący B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 i B8-0497/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas i Anders Sellström, w imieniu grupy PPE;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari i Kati Piri, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska i Ryszard Antoni Legutko, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Rebecca Harms i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0435)

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności