Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2870(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0493/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.19

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0435

Proces-verbal
Joi, 25 octombrie 2018 - Strasbourg

13.19. Situația din Marea Azov (vot)

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 25 octombrie 2018 (punctul 5 al PV din 25.10.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 și B8-0497/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0493/2018

(care înlocuiește B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 și B8-0497/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas și Anders Sellström, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari și Kati Piri, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska și Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Rebecca Harms și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2018)0435)

Ultima actualizare: 8 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate