Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2870(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0493/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.19

Antagna texter :

P8_TA(2018)0435

Protokoll
Torsdagen den 25 oktober 2018 - Strasbourg

13.19. Situationen i Azovska sjön (omröstning)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 25 oktober 2018 (punkt 5 i protokollet av den 25.10.2018).

Resolutionsförslag B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 och B8-0497/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0493/2018

(ersätter B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 och B8-0497/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas och Anders Sellström, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari och Kati Piri, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska och Ryszard Antoni Legutko, för ECR-gruppen,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Rebecca Harms och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0435)

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy