Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2891(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0351/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0436

Notulen
Donderdag 25 oktober 2018 - Straatsburg

13.20. De situatie in Venezuela (stemming)
CRE

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 25 oktober 2018 (punt 6 van de notulen van 25.10.2018).

Ontwerpresoluties B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 en B8-0509/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0351/2018

(ter vervanging van B8-0351/2018, B8-0504/2018 en B8-0506/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas en Anders Sellström, namens de PPE-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0436)

(Ontwerpresoluties B8-0502/2018, B8-0507/2018 en B8-0509/2018 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, na de stemming over paragraaf 6.

Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid