Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2891(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0351/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0436

Protokół
Czwartek, 25 października 2018 r. - Strasburg

13.20. Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia25 października 2018 (pkt 6 protokołu z dnia 25.10.2018).

Projekty rezolucji B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 i B8-0509/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0351/2018

(zastępujący B8-0351/2018, B8-0504/2018 i B8-0506/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas i Anders Sellström, w imieniu grupy PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0436)

(Projekty rezolucji B8-0502/2018, B8-0507/2018 i B8-0509/2018 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra po głosowaniu nad ust. 6.

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności