Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2891(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0351/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0436

Proces-verbal
Joi, 25 octombrie 2018 - Strasbourg

13.20. Situația în Venezuela (vot)
CRE

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 25 octombrie 2018 (punctul 6 al PV din 25.10.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 și B8-0509/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0351/2018

(care înlocuiește B8-0351/2018, B8-0504/2018 și B8-0506/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas și Anders Sellström, în numele Grupului PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2018)0436)

(Propunerile de rezoluții B8-0502/2018, B8-0507/2018 și B8-0509/2018 au devenit caduce.)

Intervenții

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, după votul privind alineatul (6).

Ultima actualizare: 8 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate