Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2891(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0351/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Antagna texter :

P8_TA(2018)0436

Protokoll
Torsdagen den 25 oktober 2018 - Strasbourg

13.20. Situationen i Venezuela (omröstning)
CRE

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 25 oktober 2018 (punkt 6 i protokollet av den 25.10.2018).

Resolutionsförslag B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 och B8-0509/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0351/2018

(ersätter B8-0351/2018, B8-0504/2018 och B8-0506/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas och Anders Sellström, för PPE-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski och Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen,

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0436)

(Resolutionsförslagen B8-0502/2018, B8-0507/2018 och B8-0509/2018 bortföll.)

Inlägg:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, efter omröstningen om punkt 6.

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy