Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 25 ta' Ottubru 2018 - Strasburgu

13. Ħin tal-votazzjonijiet
CRE

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


13.1. L-importazzjoni ta' beni kulturali ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-importazzjoni ta’ beni kulturali [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteurs: Alessia Maria Mosca u Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0418)

Intervent ta' Daniel Dalton (rapporteur) biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


13.2. Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - L-irkupru ta' flus u assi minn pajjiżi terzi f'każijiet ta' frodi (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - L-irkupru ta' flus u assi minn pajjiżi terzi f'każijiet ta' frodi [2018/2006(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0419)


13.3. Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

DEĊIŻJONI GĦAL DĦUL F'NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI

Approvazzjoni

Interventi

Qabel il-votazzjoni, skont l-Artikolu 69c(2), subparagrafu 2 tar-Regoli ta' Proċedura, Paolo De Castro (rapporteur) li esprima vot favorevoli għad-Deċiżjoni tal-Kumitat AGRI u Daniel Caspary li esprima vot kontra din id-Deċiżjoni.


13.4. L-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali veterinarji ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju, u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0420)


13.5. Prodotti mediċinali veterinarji ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti mediċinali veterinarji [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0421)


13.6. Il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/167/KEE [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0422)


13.7. Il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0423)


13.8. Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/33/UE dwar il-promozzjoni ta’ vetturi ta’ trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0424)

Intervent ta' Andrzej Grzyb (rapporteur) biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


13.9. Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, u li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1139 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-Baħar Baltiku, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007 u (KE) Nru 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0425)

Intervent ta' Alain Cadec (rapporteur) biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


13.10. Il-post tas-sede tal-Awtorità Bankarja Ewropea ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 fir-rigward tal-post tas-sede tal-Awtorità Bankarja Ewropea [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Othmar Karas u Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

DIKJARAZZJONI TAL-KUNSILL

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0426)


13.11. Il-post tas-sede tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 dwar il-post tas-sede tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

DIKJARAZZJONI TAL-KUNSILL

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0427)


13.12. Żieda fil-vjolenza neofaxxista fl-Ewropa (votazzjoni)

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 25 ta' Ottubru 2018 (punt 2 tal-Minuti ta' 25.10.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 u B8-0488/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0481/2018

(flok B8-0481/2018, B8-0482/2018 u B8-0483/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, f'isem il-Grupp PPE;

—   Soraya Post u Tanja Fajon, f'isem il-Grupp S&D;

—   Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE;

—   Eleonora Forenza u Miguel Urbán Crespo, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Ana Miranda f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0428)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0486/2018 u B8-0488/2018 iddekadew.)

Interventi

Kristina Winberg qabel il-votazzjoni u Cecilia Wikström qabel il-votazzjoni dwar l-emenda 2.

Marcus Pretzell ippreżenta emenda orali għall-emenda 14. Jens Geier esprima ruħu kontra l-emenda orali. Aktar minn 40 membru opponew għall-konsiderazzjoni ta' din l-emenda orali, li ma ġietx aċċettata.


13.13. It-trattament xieraq tal-annimali, l-użu tal-antimikrobiċi u l-impatt ambjentali tat-trobbija industrijali tat-tiġieġa tas-simna (votazzjoni)

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 25 ta' Ottubru 2018 (punt 3 tal-Minuti ta' 25.10.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 u B8-0489/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0484/2018

(flok B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 u B8-0489/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Michel Dantin u Herbert Dorfmann, f'isem il-Grupp PPE;

—   Karin Kadenbach, f'isem il-Grupp S&D;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson u John Flack, f'isem il-Grupp ECR;

—   Elsi Katainen, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou u Stefan Eck, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Keith Taylor u Thomas Waitz, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato u Piernicola Pedicini, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0429)


13.14. Konferenza 2018 tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima f'Katowice, il-Polonja (COP24) (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000089/2018) imressqa minn Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout u Estefanía Torres Martínez, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kunsill: Konferenza 2018 tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima f'Katowice, il-Polonja (COP24) (B8-0411/2018)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000090/2018) imressqa minn Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout u Estefanía Torres Martínez, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Il-Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2018 f'Katowice, il-Polonja (COP24) (B8-0412/2018)

Id-dibattitu sar fid-data 22 ta' Ottubru 2018 (punt 13 tal-Minuti ta' 22.10.2018).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout u Piernicola Pedicini, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar il-Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2018 f'Katowice, il-Polonja (COP24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0430)


13.15. L-14-il laqgħa tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (COP14) (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000115/2018) mressqa minn Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini u Jean-François Jalkh, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kunsill: L-14-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (COP14) (B8-0413/2018)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000116/2018) mressqa minn Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini u Jean-François Jalkh, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: L-14-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (COP14) (B8-0414/2018)

Id-dibattitu sar fid-data 22 ta' Ottubru 2018 (punt 13 tal-Minuti ta' 22.10.2018).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor u Piernicola Pedicini, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar l-14-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (COP14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0431)


13.16. Politiki soċjali u tal-impjiegi taż-żona tal-euro (votazzjoni)

Rapport dwar il-politiki soċjali u tal-impjiegi taż-żona tal-euro [2018/2034(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0432)


13.17. L-użu tad-data tal-utenti ta' Facebook minn Cambridge Analytica u l-impatt fuq il-protezzjoni tad-data (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (B8-0480/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0433)

Interventi

Frank Engel qabel il-votazzjoni dwar l-emenda 4 biex jitlob il-posponiment tal-votazzjoni, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann, (Il-President fakkar fid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 190 tar-Regoli ta' Proċedura) Daniel Caspary u Izaskun Bilbao Barandica dwar din it-talba. Il-Parlament irrifjuta din it-talba.

Claude Moraes ressaq emenda orali għall-paragrafu 20. L-emenda orali ġiet aċċettata.


13.18. Il-qtil tal-ġurnalist Jamal Khashoggi fil-konsulat Sawdi f'Istanbul (votazzjoni)

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 25 ta' Ottubru 2018 (punt 4 tal-Minuti ta' 25.10.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 u B8-0508/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0498/2018

(flok B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 u B8-0508/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström u László Tőkés, f'isem il-Grupp PPE;

—   Victor Boştinaru u Pier Antonio Panzeri, f'isem il-Grupp S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat u Paloma López Bermejo, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand u Karima Delli, f'isem il-Grupp Verts/ALE

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi u Fabio Massimo Castaldo, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0434)


13.19. Is-sitwazzjoni fil-Baħar ta' Azov (votazzjoni)

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 25 ta' Ottubru 2018 (punt 5 tal-Minuti ta' 25.10.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 u B8-0497/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0493/2018

(flok B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 u B8-0497/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas u Anders Sellström, f'isem il-Grupp PPE;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari u Kati Piri, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska u Ryszard Antoni Legutko, f'isem il-Grupp ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Rebecca Harms u Heidi Hautala, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0435)


13.20. Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (votazzjoni)

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 25 ta' Ottubru 2018 (punt 6 tal-Minuti ta' 25.10.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 u B8-0509/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0351/2018

(flok B8-0351/2018, B8-0504/2018 u B8-0506/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas u Anders Sellström, f'isem il-Grupp PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski u Anna Elżbieta Fotyga, f'isem il-Grupp ECR;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0436)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0502/2018, B8-0507/2018 u B8-0509/2018 iddekadew.)

Interventi

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, wara l-votazzjoni dwar il-paragrafu 6.


13.21. Il-promozzjoni tar-rikonoxximent reċiproku awtomatiku tad-diplomi (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0492/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0437)


13.22. Il-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: Wasal iż-żmien li naġixxu! (votazzjoni)

Rapport dwar il-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: Wasal iż-żmien li naġixxu! [2018/2023(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0438)


13.23. L-isfruttar tal-globalizzazzjoni - aspetti kummerċjali (votazzjoni)

Rapport dwar l-isfruttar tal-globalizzazzjoni - aspetti kummerċjali [2018/2005(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0439)

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Frar 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza