Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 25 oktober 2018 - Straatsburg

13. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


13.1. Invoer van cultuurgoederen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

13.2. Bescherming van de financiële belangen van de EU - Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

13.3. Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen ***I (stemming)

13.4. Het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik ***I (stemming)

13.5. Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ***I (stemming)

13.6. De vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders ***I (stemming)

13.7. Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I (stemming)

13.8. Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I (stemming)

13.9. Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)

13.10. Vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit ***I (stemming)

13.11. Hervestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau ***I (stemming)

13.12. De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (stemming)

13.13. Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskuikenhouderij (stemming)

13.14. VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) (stemming)

13.15. 14e bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (stemming)

13.16. Werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone (stemming)

13.17. Het gebruik van gegevens van Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de gegevensbescherming (stemming)

13.18. De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanboel (stemming)

13.19. De situatie in de Zee van Azov (stemming)

13.20. De situatie in Venezuela (stemming)

13.21. Bevordering van de automatische wederzijdse erkenning van diploma's (stemming)

13.22. Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie! (stemming)

13.23. Het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten (stemming)
Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid