Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

14. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 24 Οκτωβρίου 2018)

Έκθεση Carlos Coelho - A8-0347/2017
Monica Macovei και Daniel Hannan

Έκθεση Carlos Coelho - A8-0349/2017
Monica Macovei.

(Ώρα των ψηφοφοριών της jeudi 25 Οκτωβρίου 2018)

Έκθεση Alessia Maria Mosca και Daniel Dalton - A8-0308/2018
Andrejs Mamikins, Eleonora Forenza και Michaela Šojdrová

Έκθεση Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - A8-0202/2018
Jan Zahradil

Κοινή πρόταση ψηφίσματος: Αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη RC-B8-0481/2018
Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil και Eleonora Forenza

Κοινή πρόταση ψηφίσματος: Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής - RC-B8-0484/2018
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος: Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στο Κατοβίτσε, Πολωνία (COP24) - B8-0477/2018
Seán Kelly και Dobromir Sośnierz

Πρόταση ψηφίσματος: Η χρήση των δεδομένων των χρηστών του Facebook από την Cambridge Analytica και ο αντίκτυπος στην προστασία των δεδομένων - B8-0480/2018
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος: Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων - B8-0492/2018
Jeroen Lenaers.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου