Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 25. októbra 2018 - Štrasburg

14. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 24. októbra 2018)

Správa: Carlos Coelho - A8-0347/2017
Monica Macovei a Daniel Hannan

Správa: Carlos Coelho - A8-0349/2017
Monica Macovei.

(Hlasovanie: štvrtok 25. októbra 2018)

Správa: Alessia Maria Mosca a Daniel Dalton - A8-0308/2018
Andrejs Mamikins, Eleonora Forenza a Michaela Šojdrová

Správa: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - A8-0202/2018
Jan Zahradil

Návrh spoločného uznesenia: Rozmach neofašistického násilia v Európe RC-B8-0481/2018
Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil a Eleonora Forenza

Návrh spoločného uznesenia: Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov - RC-B8-0484/2018
Urszula Krupa

Návrh uznesenia: Konferencia OSN o zmene klímy 2018 (COP 24), Katovice (Poľsko) - B8-0477/2018
Seán Kelly a Dobromir Sośnierz

Návrh uznesenia: Využívanie údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosah na ochranu údajov - B8-0480/2018
Seán Kelly

Návrh uznesenia: Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov - B8-0492/2018
Jeroen Lenaers.

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia