Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 25 oktober 2018 - Strasbourg

18. Rättvis marknad för industrin (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Rättvis marknad för industrin (2018/2683(RSP))

Margrethe Vestager (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Edouard Martin för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, och Monika Smolková.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Blanco López.

Talare: Margrethe Vestager.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy