Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 25 октомври 2018 г. - Страсбург

19. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки да станат страни, в интерес на Европейския съюз, по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (CETS № 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT

- Предложение за решение на Съвета за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Протокола за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето им към други действия по националните програми (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Angelo Ciocca. Предложение за резолюция относно премахването на режима „Всичко освен оръжие“ в Камбоджа (B8-0395/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на животновъдните стопанства в планинските райони от нападенията на вълци (B8-0396/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Joëlle Mélin. Предложение за резолюция относно африканската чума по свинете: сериозна заплаха за хранително-вкусовата промишленост (B8-0398/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

INTA

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно въвеждането на субсидии за семействата за разходи за образование (B8-0470/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно насърчаване на биологичното земеделие (B8-0471/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно нападенията със сярна киселина (B8-0475/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Philippe Loiseau. Предложение за резолюция относно кризата с чумата по свинете (B8-0476/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност