Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 25. října 2018 - Štrasburk

19. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvní stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, pokud jde o změnu přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Angelo Ciocca. Návrh usnesení o zrušení režimu „Vše kromě zbraní“ (EBA) v Kambodži (B8-0395/2018)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně chovů v horských oblastech před útoky vlků (B8-0396/2018)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Joëlle Mélin. Návrh usnesení o africkém moru prasat, který představuje závažné zemědělsko-potravinářské riziko (B8-0398/2018)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zavedení příspěvků pro rodiny na školní výdaje (B8-0470/2018)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o podpoře biodynamického zemědělství (B8-0471/2018)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o útocích kyselinou sírovou (B8-0475/2018)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Philippe Loiseau. Návrh usnesení o krizové situaci spojené s morem prasat (B8-0476/2018)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí