Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 25. oktober 2018 - Strasbourg

19. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at blive parter i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder (CETS nr. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CULT

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse til medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere protokollen om ændring af Europarådets konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

DEVE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 for så vidt angår indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601 eller tildelingen heraf til andre foranstaltninger under de nationale programmer (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

2) fra medlemmerne, følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Angelo Ciocca. Forslag til beslutning om ophævelse af EBA-ordningen (alt undtagen våben) i Cambodja (B8-0395/2018)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af bjerglandbrug mod ulveangreb (B8-0396/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om afrikansk svinepest: en betydelig trussel mod fødevareindustrien (B8-0398/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

INTA

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om indførsel af tilskud til husholdningerne i forbindelse med skoleudgifter (B8-0470/2018)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om fremme af biodynamisk landbrug (B8-0471/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om svovlsyreangreb (B8-0475/2018)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Philippe Loiseau. Forslag til beslutning om svinepestkrisen (B8-0476/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik