Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 25. oktoober 2018 - Strasbourg

19. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse liikmesriikidele luba saada Euroopa Liidu huvides Euroopa Nõukogu konventsiooni (mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele) osaliseks (CETS nr 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides protokoll, millega muudetakse Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluse lepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014 seoses nõukogu otsuste (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 rakendamise toetamiseks määratud ülejäänud summade uuesti sidumisega kulukohustustega või nende summade eraldamisega muude meetmete jaoks riiklike programmide raames (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

2) parlamendiliikmed:resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Angelo Ciocca. Resolutsiooni ettepanek erikorra „Kõik peale relvade“ lõpetamise kohta Kambodžas (B8-0395/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek mägipiirkondade kariloomade kaitsmise kohta huntide rünnete eest (B8-0396/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Joëlle Mélin. Resolutsiooni ettepanek Aafrika seakatkust tuleneva suure ohu kohta põllumajanduslikule toidutööstusele (B8-0398/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek peredele mõeldud koolikulude toetuse kasutuselevõtmise kohta (B8-0470/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek biodünaamilise põllumajanduse edendamise kohta (B8-0471/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek väävelhapperünnakute kohta (B8-0475/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Philippe Loiseau. Resolutsiooni ettepanek seakatku kriisi kohta (B8-0476/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika