Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 25. listopada 2018. - Strasbourg

19. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da postanu stranke, u interesu Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama (CETS br. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

CULT

- Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Protokol o izmjeni Konvencije Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

DEVE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu preraspodjele preostalih iznosa preuzetih obveza za potporu provedbi odluka Vijeća (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601 ili njihove dodjele drugim djelovanjima u okviru nacionalnih programa (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

2) zastupnika, prijedlozi rezolucija (članak 133. Poslovnika)

- Angelo Ciocca. Prijedlog rezolucije o ukidanju aranžmana „Sve osim oružja” u Kambodži (B8-0395/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zaštiti životinja koje se uzgajaju u planinskim područjima od predacije vukova (B8-0396/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Joëlle Mélin. Prijedlog rezolucije o afričkoj svinjskoj kugi: ozbiljnom poljoprivredno-prehrambenom riziku (B8-0398/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

INTA

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o uvođenju subvencija za obiteljske troškove povezane sa školovanjem (B8-0470/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Prijedlog rezolucije o poticanju biodinamičke poljoprivrede (B8-0471/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o napadima sumpornom kiselinom (B8-0475/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Philippe Loiseau. Prijedlog rezolucije o krizi nastaloj zbog svinjske kuge (B8-0476/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti