Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. október 25., Csütörtök - Strasbourg

19. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a tagállamoknak az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez (CETS 218 sz.) az Európai Unió érdekében történő csatlakozásra való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

CULT

- Javaslat az Európa Tanácsnak a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezményét módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió érdekében történő megerősítésére a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Javaslat az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

DEVE

- Javaslat az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozatok végrehajtásának támogatására lekötött fennmaradó összegek újbóli lekötése vagy a nemzeti programok keretében megvalósuló egyéb intézkedésekhez történő hozzárendelése tekintetében az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

utalva

illetékes:

LIBE

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Angelo Ciocca. Állásfoglalási indítvány a „fegyver kivételével mindent” elnevezésű rendszer Kambodzsa esetében történő eltörléséről (B8-0395/2018)

utalva

illetékes:

INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a hegyvidéki állattenyésztők farkastámadásokkal szembeni védelméről (B8-0396/2018)

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

ENVI

- Joëlle Mélin. Állásfoglalási indítvány az afrikai sertéspestisről mint komoly agrár-élelmiszeripari kockázatról (B8-0398/2018)

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

INTA

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az iskoláztatási költségek tekintetében a háztartások számára nyújtandó támogatások bevezetéséről (B8-0470/2018)

utalva

illetékes:

CULT

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány a biodinamikus gazdálkodás ösztönzéséről (B8-0471/2018)

utalva

illetékes:

AGRI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a kénsavas támadásokról (B8-0475/2018)

utalva

illetékes:

LIBE

- Philippe Loiseau. Állásfoglalási indítvány a sertéspestis okozta válságról (B8-0476/2018)

utalva

illetékes:

AGRI

Utolsó frissítés: 2019. február 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat