Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 25 d. - Strasbūras

19. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus, valstybės narės įgaliojamos tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (CETS Nr.°218) Šalimis (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

CULT

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų labui pasirašyti Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo užtikrinimo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

DEVE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pakartotinio įsipareigojimo skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, arba dėl tų sumų skyrimo kitiems veiksmams pagal nacionalines programas iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014 (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Angelo Ciocca. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl priemonės „Viskas, išskyrus ginklus“ panaikinimo Kambodžoje (B8-0395/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kalnų ūkių apsaugos nuo vilkų užpuolimų (B8-0396/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

ENVI

- Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Afrikinis kiaulių maras – didelė grėsmė žemės ūkio maisto produktams“ (B8-0398/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

INTA

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išmokų šeimoms už mokyklines išlaidas nustatymo (B8-0470/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl biodinaminio ūkininkavimo skatinimo (B8-0471/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išpuolių apipilant sieros rūgštimi (B8-0475/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Philippe Loiseau. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kiaulių maro krizės (B8-0476/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika