Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 25. oktobris - Strasbūra

19. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis pilnvaro Eiropas Savienības interesēs kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos (CETS Nr. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Protokolu, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (10923/2018 - C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (10861/2018 - C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014 groza attiecībā uz Padomes Lēmumu (ES) 2015/1523 un (ES) 2015/1601 īstenošanas atbalstam atvēlēto atlikušo summu atkārtotu atvēlēšanu vai šo summu piešķiršanu citām darbībām, kas ietvertas valsts programmās (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 – 2018/0371(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikums (Reglamenta 133. pants)

- Angelo Ciocca. Rezolūcijas priekšlikums par shēmas "Viss, izņemot ieročus" atcelšanu Kambodžā (B8-0395/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par kalnu ganāmpulku aizsardzību no vilkiem (B8-0396/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Joëlle Mélin. Rezolūcijas priekšlikums par Āfrikas cūku mēri — ievērojams risks lauksaimniecības pārtikas nozarei (B8-0398/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par mājsaimniecības subsīdiju ieviešanu izglītības izmaksu segšanai (B8-0470/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Rezolūcijas priekšlikums par biodinamiskās lauksaimniecības veicināšanu (B8-0471/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde. Rezolūcijas priekšlikums par sērskābes uzbrukumiem (B8-0475/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Philippe Loiseau. Rezolūcijas priekšlikums par cūku mēra krīzi (B8-0476/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika