Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 25 października 2018 r. - Strasburg

19. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do stania się, w interesie Unii Europejskiej, stronami Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych (CETS nr 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

CULT

- Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do podpisania, w interesie Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 w odniesieniu do ponownego przydziału pozostałych kwot przydzielonych wcześniej na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 lub ich przeznaczenia na inne działania w ramach programów krajowych (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Angelo Ciocca. Projekt rezolucji w sprawie wyłączenia Kambodży z systemu EBA („wszystko oprócz broni”) (B8-0395/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony hodowli w obszarach górskich przed atakami wilków (B8-0396/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Joëlle Mélin. Projekt rezolucji w sprawie afrykańskiego pomoru świń: nowe poważne zagrożenie w sektorze rolno-spożywczym (B8-0398/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

INTA

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia dodatków rodzinnych na wydatki szkolne (B8-0470/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie wspierania rolnictwa biodynamicznego (B8-0471/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie ataków kwasem siarkowym (B8-0475/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Philippe Loiseau. Projekt rezolucji w sprawie kryzysu spowodowanego afrykańskim pomorem świń (B8-0476/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności