Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 25 octombrie 2018 - Strasbourg

19. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să devină parte, în interesul Uniunii Europene, la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive (CETS nr. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

CULT

- Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Protocolul de modificare a Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

DEVE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și alConsiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestora pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

2) de către deputați: propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Angelo Ciocca. Propunere de rezoluție referitoare la abolirea regimului EBA (totul în afară de arme) în Cambodgia (B8-0395/2018)

retrimis

comisiei competente :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea exploatațiilor de animale de la munte de incursiunile de pradă ale lupilor (B8-0396/2018)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

ENVI

- Joëlle Mélin. Propunere de rezoluție referitoare la pesta porcină africană: un risc agroalimentar major (B8-0398/2018)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

INTA

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la introducerea unor ajutoare destinate familiilor pentru cheltuielile de școlarizare (B8-0470/2018)

retrimis

comisiei competente :

CULT

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la încurajarea agriculturii biodinamice (B8-0471/2018)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la atacurile cu acid sulfuric (B8-0475/2018)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Philippe Loiseau. Propunere de rezoluție referitoare la criza pestei porcine (B8-0476/2018)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

Ultima actualizare: 8 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate