Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 25. oktober 2018 - Strasbourg

19. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvah na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih (CETS št. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

CULT

- Predlog sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije podpišejo Protokol o spremembi Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

DEVE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ponovnega prevzema obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 ali dodelitve teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

2) od poslancev Parlamenta predloge resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Angelo Ciocca. Predlog resolucije o odpravi režima „vse razen orožja“ v Kambodži (B8-0395/2018)

posredovano

pristojni odbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščiti gorske živinoreje pred napadi volkov (B8-0396/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Joëlle Mélin. Predlog resolucije o afriški prašičji kugi, ki resno ogroža kmetijsko-živilski sektor (B8-0398/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

INTA

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uvedbi subvencij družinam za stroške šolanja (B8-0470/2018)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o spodbujanju biodinamičnega kmetovanja (B8-0471/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o napadih z žveplovo kislino (B8-0475/2018)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Philippe Loiseau. Predlog resolucije o krizi prašičje kuge (B8-0476/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov