Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 25 oktober 2018 - Strasbourg

20. Framställningar

Följande framställningar hade tagits upp i registret under nedanstående datum och hänvisats till ansvarigt utskott, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen:

Den 19 oktober 2018

Jacek Masztalerz (nr 0846/2018); Grigorios Zorzos (nr 0847/2018); Heiko Fritschen (nr 0848/2018); (*) (nr 0849/2018); Margit Voján (nr 0850/2018); (*) (nr 0852/2018); (*) (nr 0853/2018); (*) (nr 0854/2018); Guido Brügmann (nr 0855/2018); (*) (nr 0856/2018); Daniela Peters (nr 0857/2018); (*) (nr 0858/2018); (*) (nr 0859/2018); Aritz Zulueta Juaristi (nr 0860/2018); (*) (nr 0861/2018); (*) (nr 0862/2018); (*) (nr 0863/2018); Héctor Chiralt Hernández (nr 0864/2018); Kapka Panayotova (Centre for Independent Living Sofia) (nr 0865/2018); Marco Bava (nr 0866/2018); Max Huhn (nr 0867/2018); (*) (nr 0868/2018); (*) (nr 0869/2018); (*) (nr 0870/2018); (*) (nr 0871/2018); (*) (nr 0872/2018); Roberto Monfredini (Comune di Modena) (nr 0873/2018); Patricio Oschlies Serrano (nr 0874/2018); Jesús Mallol Escobar (nr 0875/2018); Fabian Knipper (nr 0876/2018); Willi Stolz (nr 0877/2018); Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening) (nr 0878/2018); Thomas Huber (nr 0879/2018); (*) (nr 0880/2018); (*) (nr 0881/2018); (*) (nr 0882/2018); (*) (nr 0883/2018); (*) (nr 0884/2018); (*) (nr 0885/2018); Juan Manuel Segarra Mucientes (nr 0886/2018); (*) (nr 0887/2018); (*) (nr 0888/2018); Salvatore Coscarelli (nr 0889/2018); (*) (nr 0890/2018); (*) (nr 0891/2018); (*) (nr 0892/2018); (*) (nr 0893/2018); (*) (nr 0894/2018); Gerhard Hanreich (nr 0895/2018); (*) (nr 0896/2018); (*) (nr 0897/2018); Friedrich Klinge (nr 0898/2018); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (nr 0899/2018); (*) (nr 0900/2018); Maarten Vergucht (nr 0901/2018); Iolanda Mato Creo (nr 0902/2018); Arman Sarkisyan (nr 0903/2018); (*) (nr 0904/2018); (*) (nr 0905/2018).

(*) Namnet konfidentiellt

Framställning nr 0851/2018 hade dragits tillbaka av framställaren efter det att den tagits upp i registret.

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy