Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 25. lokakuuta 2018 - Strasbourg

21. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös peruuttaa jo luvan saanut valiokunta-aloitteinen lainsäädäntömietintö (työjärjestyksen 52 artikla)

INTA-valiokunta

- Strategisten alojen ulkomaisten sijoitusten seuranta (2017/2205(INL))

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

INTA-valiokunta

- Arabikevään jälkeen: MENA-alueen tie eteenpäin (2018/2160(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: FEMM, INTA

PETI-valiokunta

- Vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN
lausuntoa varten: ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI, PETI

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(valiokuntien puheenjohtajakokouksen ilmoitus 18. lokakuuta 2018)

JURI-valiokunta

Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: INTA, CONT, ECON (työjärjestyksen 54 artikla), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (työjärjestyksen 39 artikla), LIBE (työjärjestyksen 54 artikla), AFCO, PETI

Mietinnöt, joihin sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, hyväksyntämenettelyä varten (työjärjestyksen 99 artiklan 2 kohta)

(valiokuntien puheenjohtajakokouksen ilmoitus 11. syyskuuta 2018)

INTA-valiokunta

- Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoinen kumppanuussopimus (2018/0272M(NLE) - 2018/0272(NLE))
lausuntoa varten: DEVE

PECH-valiokunta

- Norsunluurannikon tasavallan ja Euroopan yhteisön välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) (2018/0267M(NLE) - 2018/0267(NLE))
lausuntoa varten: DEVE, BUDG

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 113 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 18. lokakuuta 2018)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle assosiaatiosopimuksesta unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä (2018/2246(INI))

(puheenjohtajakokouksen päätös 27. syyskuuta 2018)

- Suositus korkealle edustajalle ja neuvostolle unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta, komission tuella, neuvostolle neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta (2018/2237(INI))

- Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Uzbekistanin uudesta kattavasta sopimuksesta (2018/2236(INI))

Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö