Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 25 октомври 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Увеличаване на неофашисткото насилие в Европа (внесени предложения за резолюция)
 3.Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействие върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (внесени предложения за резолюция)
 4.Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (внесени предложения за резолюция)
 5.Положението в Азовско море (внесени предложения за резолюция)
 6.Положението във Венесуела (внесени предложения за резолюция)
 7.Прилагане на регламентите за медицинските изделия и медицинските изделия за инвитро диагностика (разискване)
 8.Разполагане на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: Време за действие! (кратко представяне)
 9.Извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти (кратко представяне)
 10.Защита на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама (кратко представяне)
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Награда „Сахаров“ За 2018 г. (обявяване на лауреата)
 13.Време за гласуване
  
13.1.Внос на движими културни ценности ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
13.2.Защита на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
13.3.Решение за започване на междуинституционални преговори: Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни ***I (гласуване)
  
13.4.Разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба ***I (гласуване)
  
13.5.Ветеринарномедицински продукти ***I (гласуване)
  
13.6.Производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи и отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета ***I (гласуване)
  
13.7.Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури ***I (гласуване)
  
13.8.Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I (гласуване)
  
13.9.Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси ***I (гласуване)
  
13.10.Местонахождение на седалището на Европейския банков орган ***I (гласуване)
  
13.11.Преместване на седалището на Европейската агенция по лекарствата ***I (гласуване)
  
13.12.Увеличаване на неофашисткото насилие в Европа (гласуване)
  
13.13.Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействие върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (гласуване)
  
13.14.Конференция на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP24) (гласуване)
  
13.15.14-о заседание на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14) (гласуване)
  
13.16.Заетост и социални политики в еврозоната (гласуване)
  
13.17.Използването на данните на потребителите на Фейсбук от Кеймбридж Аналитика и отражението му върху защитата на личните данни (гласуване)
  
13.18.Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (гласуване)
  
13.19.Положението в Азовско море (гласуване)
  
13.20.Положението във Венесуела (гласуване)
  
13.21.Насърчаване на автоматичното взаимно признаване на дипломите (гласуване)
  
13.22.Разполагане на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: Време за действие! (гласуване)
  
13.23.Извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти (гласуване)
 14.Обяснения на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Одобряване на протокола от предишното заседание
 18.Справедлив пазар за промишлеността (разискване)
 19.Внесени документи
 20.Петиции
 21.Решения относно някои документи
 22.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 23.График на следващите заседания
 24.Закриване на заседанието
 25.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (246 kb) Присъствен списък (58 kb) Резултати от различните гласувания (292 kb) Поименни гласувания (3670 kb) 
 
Протокол (90 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от различните гласувания (74 kb) Поименни гласувания (141 kb) 
 
Протокол (340 kb) Присъствен списък (77 kb) Резултати от различните гласувания (1126 kb) Поименни гласувания (880 kb) 
Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност