Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 25. října 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Nárůst neofašistického násilí v Evropě (předložené návrhy usnesení)
 3.Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (předložené návrhy usnesení)
 4.Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu (předložené návrhy usnesení)
 5.Situace v Azovském moři (předložené návrhy usnesení)
 6.Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení)
 7.Uplatňování nařízení o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (rozprava)
 8.Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Je čas jednat! (krátké přednesení)
 9.Využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty (krátké přednesení)
 10.Ochrana finančních zájmů EU – navracení peněz a aktiv od třetích zemí v případě podvodu (krátké přednesení)
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Sacharovova cena 2018 (oznámení laureáta)
 13.Hlasování
  13.1.Dovoz kulturních statků ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  13.2.Ochrana finančních zájmů EU – navracení peněz a aktiv od třetích zemí v případě podvodu (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  13.3.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Nekalé obchodní praktiky v mezipodnikových vztazích v rámci potravinového řetězce ***I (hlasování)
  13.4.Registrace humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi ***I (hlasování)
  13.5.Veterinární léčivé přípravky ***I (hlasování)
  13.6.Výroba, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv ***I (hlasování)
  13.7.Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***I (hlasování)
  13.8.Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel ***I (hlasování)
  13.9.Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace ***I (hlasování)
  13.10.Sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví ***I (hlasování)
  13.11.Umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky ***I (hlasování)
  13.12.Nárůst neofašistického násilí v Evropě (hlasování)
  13.13.Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (hlasování)
  13.14.Konference OSN o změně klimatu v Katovicích, Polsko, v roce 2018 (COP24) (hlasování)
  13.15.14. zasedání smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP14) (hlasování)
  13.16.Zaměstnanost a sociální politiky v eurozóně (hlasování)
  13.17.Využívání údajů uživatelů Facebooku společností Cambridge Analytica a dopad na ochranu údajů (hlasování)
  13.18.Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu (hlasování)
  13.19.Situace v Azovském moři (hlasování)
  13.20.Situace ve Venezuele (hlasování)
  13.21.Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů (hlasování)
  13.22.Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Je čas jednat! (hlasování)
  13.23.Využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 18.Spravedlivý trh pro odvětví průmyslu (rozprava)
 19.Předložení dokumentů
 20.Petice
 21.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 22.Předání textů přijatých na tomto denním zasedání
 23.Termín příštího dílčího zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 25.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
Zápis (218 kb)
08/02/2019 10:52
  Prezenční listina (58 kb)
19/02/2019 08:18
 
Zápis (86 kb)
08/02/2019 10:52
  Prezenční listina (11 kb)
19/02/2019 08:18
  Výsledky hlasování (67 kb)
31/12/2018 19:06
  Jmenovitá hlasování (141 kb)
03/09/2019 16:52
 
Zápis (303 kb)
08/02/2019 10:52
  Prezenční listina (69 kb)
19/02/2019 08:18
  Výsledky hlasování (1083 kb)
31/12/2018 19:06
  Jmenovitá hlasování (876 kb)
03/09/2019 16:52
Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí