Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 25. oktober 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (indgivne beslutningsforslag)
 3.Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (indgivne beslutningsforslag)
 4.Drabet på journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul (indgivne beslutningsforslag)
 5.Situationen i Det Asovske Hav (indgivne beslutningsforslag)
 6.Situationen i Venezuela (indgivne beslutningsforslag)
 7.Gennemførelse af forordningerne om medicinsk udstyr og om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (forhandling)
 8.Etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling! (kortfattet forelæggelse)
 9.Styring af globaliseringen: handelsaspekter (kortfattet forelæggelse)
 10.Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig (kortfattet forelæggelse)
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Sakharov-prisen 2018 (bekendtgørelse af vinderen)
 13.Afstemningstid
  
13.1.Import af kulturgenstande ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
13.2.Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
13.3.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden ***I (afstemning)
  
13.4.Godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler ***I (afstemning)
  
13.5.Veterinærlægemidler ***I (afstemning)
  
13.6.Fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler ***I (afstemning)
  
13.7.Afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer ***I (afstemning)
  
13.8.Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport ***I (afstemning)
  
13.9.Flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande ***I (afstemning)
  
13.10.Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted ***I (afstemning)
  
13.11.Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted ***I (afstemning)
  
13.12.Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (afstemning)
  
13.13.Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (afstemning)
  
13.14.FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) (afstemning)
  
13.15.14. møde i konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP14) (afstemning)
  
13.16.Beskæftigelse og socialpolitik i euroområdet (afstemning)
  
13.17.Cambridge Analyticas brug af Facebooks brugerdata og indvirkningen på databeskyttelse (afstemning)
  
13.18.Drabet på journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul (afstemning)
  
13.19.Situationen i Det Asovske Hav (afstemning)
  
13.20.Situationen i Venezuela (afstemning)
  
13.21.Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser (afstemning)
  
13.22.Etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling! (afstemning)
  
13.23.Styring af globaliseringen: handelsaspekter (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Genoptagelse af mødet
 17.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 18.Et fair marked for industrien (forhandling)
 19.Modtagne dokumenter
 20.Andragender
 21.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 22.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 23.Tidspunkt for næste mødeperiode
 24.Hævelse af mødet
 25.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (217 kb) Tilstedeværelsesliste (58 kb) Afstemningsresultater (261 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3670 kb) 
 
Protokol (85 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (68 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (140 kb) 
 
Protokol (309 kb) Tilstedeværelsesliste (68 kb) Afstemningsresultater (1076 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (864 kb) 
Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik