Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 25. oktoober 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmine Istanbulis asuvas konsulaadis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Olukord Aasovi merel (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 7.Meditsiiniseadmeid ja in vitro diagnostika meditsiiniseadmeid käsitlevate määruste rakendamine (arutelu)
 8.Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtt Euroopa Liidus: aeg tegutseda! (lühiettekanne)
 9.Üleilmastumise ohjamise kaubandusaspektid (lühiettekanne)
 10.ELi finantshuvide kaitse ning pettusejuhtumite korral raha ja vara tagasinõudmine kolmandatest riikidest (lühiettekanne)
 11.Istungi jätkamine
 12.Sahharovi auhind 2018 (auhinna saaja teatavaks tegemine)
 13.Hääletused
  13.1.Kultuuriväärtuste import ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  13.2.ELi finantshuvide kaitse ning pettusejuhtumite korral raha ja vara tagasinõudmine kolmandatest riikidest (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  13.3.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas ***I (hääletus)
  13.4.Inim- ja veterinaarravimitele lubade andmine ja järelevalve ***I (hääletus)
  13.5.Veterinaarravimid ***I (hääletus)
  13.6.Ravimsööda tootmine, turulelaskmine ja kasutamine ***I (hääletus)
  13.7.Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest ***I (hääletus)
  13.8.Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine ***I (hääletus)
  13.9.Läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)
  13.10.Euroopa Pangandusjärelevalve asukoht ***I (hääletus)
  13.11.Euroopa Ravimiameti kolimine ***I (hääletus)
  13.12.Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas (hääletus)
  13.13.Loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju (hääletus)
  13.14.2018. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 24) Katowices (Poola) (hääletus)
  13.15.Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 14. istungjärk (COP 14) (hääletus)
  13.16.Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika (hääletus)
  13.17.Facebooki kasutajate andmete kasutamine Cambridge Analytica poolt ning selle mõju andmekaitsele (hääletus)
  13.18.Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmine Istanbulis asuvas konsulaadis (hääletus)
  13.19.Olukord Aasovi merel (hääletus)
  13.20.Olukord Venezuelas (hääletus)
  13.21.Diplomite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamine (hääletus)
  13.22.Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtt Euroopa Liidus: aeg tegutseda! (hääletus)
  13.23.Üleilmastumise ohjamise kaubandusaspektid (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Istungi jätkamine
 17.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 18.Õiglane tööstusturg (arutelu)
 19.Esitatud dokumendid
 20.Petitsioonid
 21.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 22.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 23.Järgmiste istungite ajakava
 24.Istungi lõpp
 25.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (215 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb) Hääletustulemused (265 kb) Nimelise hääletuse tulemused (3670 kb) 
 
Protokoll (85 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (71 kb) Nimelise hääletuse tulemused (145 kb) 
 
Protokoll (299 kb) Kohalolijate nimekiri (69 kb) Hääletustulemused (1067 kb) Nimelise hääletuse tulemused (865 kb) 
Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika