Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 25. lokakuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Toimittaja Jamal Khashoggin tappaminen Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Tilanne Asovanmerellä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Venezuelan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevien asetusten täytäntöönpano (keskustelu)
 8.Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto EU:ssa: aika toimia! (lyhyt esittely)
 9.Globalisaation hallinta: kauppaa koskevat näkökohdat (lyhyt esittely)
 10.EU:n taloudellisten etujen suojelu – rahan ja varojen takaisinperintä kolmansista maista petostapauksissa (lyhyt esittely)
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Saharov-palkinto 2018 (ilmoitus palkinnon saajasta)
 13.Äänestykset
  13.1.Kulttuuriesineiden tuonti ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  13.2.EU:n taloudellisten etujen suojelu – rahan ja varojen takaisinperintä kolmansista maista petostapauksissa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  13.3.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa ***I (äänestys)
  13.4.Ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat luvat ja valvonta ***I (äänestys)
  13.5.Eläinlääkkeet ***I (äänestys)
  13.6.Lääkerehun valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (äänestys)
  13.7.Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä ***I (äänestys)
  13.8.Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen ***I (äänestys)
  13.9.Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)
  13.10.Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainti ***I (äänestys)
  13.11.Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainti ***I (äänestys)
  13.12.Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa (äänestys)
  13.13.Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset (äänestys)
  13.14.Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) (äänestys)
  13.15.Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14) (äänestys)
  13.16.Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka (äänestys)
  13.17.Cambridge Analytican käyttöön luovutetut Facebookin käyttäjien tiedot ja tämän vaikutus tietosuojaan (äänestys)
  13.18.Toimittaja Jamal Khashoggin tappaminen Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (äänestys)
  13.19.Tilanne Asovanmerellä (äänestys)
  13.20.Venezuelan tilanne (äänestys)
  13.21.Tutkintojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistäminen (äänestys)
  13.22.Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto EU:ssa: aika toimia! (äänestys)
  13.23.Globalisaation hallinta: kauppaa koskevat näkökohdat (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 18.Oikeudenmukaiset markkinat elinkeinoelämälle (keskustelu)
 19.Vastaanotetut asiakirjat
 20.Vetoomukset
 21.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 22.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 23.Seuraavien istuntojen aikataulu
 24.Istunnon päättäminen
 25.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (220 kb) Läsnäololista (58 kb) Äänestysten tulokset (265 kb) Nimenhuutoäänestykset (3670 kb) 
 
Pöytäkirja (85 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (68 kb) Nimenhuutoäänestykset (144 kb) 
 
Pöytäkirja (302 kb) Läsnäololista (68 kb) Äänestysten tulokset (1075 kb) Nimenhuutoäänestykset (863 kb) 
Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö