Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 25 oktober 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskuikenhouderij (ingediende ontwerpresoluties)
 4.De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanboel (ingediende ontwerpresoluties)
 5.De situatie in de Zee van Azov (ingediende ontwerpresoluties)
 6.De situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Uitvoering van de verordening medische hulpmiddelen en de verordening medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (debat)
 8.Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie! (korte presentatie)
 9.Het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten (korte presentatie)
 10.Bescherming van de financiële belangen van de EU - Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen (korte presentatie)
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Sacharov-prijs 2018 (bekendmaking van de winnaar)
 13.Stemmingen
  
13.1.Invoer van cultuurgoederen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
13.2.Bescherming van de financiële belangen van de EU - Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
13.3.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen ***I (stemming)
  
13.4.Het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik ***I (stemming)
  
13.5.Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ***I (stemming)
  
13.6.De vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders ***I (stemming)
  
13.7.Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I (stemming)
  
13.8.Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I (stemming)
  
13.9.Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)
  
13.10.Vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit ***I (stemming)
  
13.11.Hervestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau ***I (stemming)
  
13.12.De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (stemming)
  
13.13.Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskuikenhouderij (stemming)
  
13.14.VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) (stemming)
  
13.15.14e bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (stemming)
  
13.16.Werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone (stemming)
  
13.17.Het gebruik van gegevens van Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de gegevensbescherming (stemming)
  
13.18.De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanboel (stemming)
  
13.19.De situatie in de Zee van Azov (stemming)
  
13.20.De situatie in Venezuela (stemming)
  
13.21.Bevordering van de automatische wederzijdse erkenning van diploma's (stemming)
  
13.22.Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie! (stemming)
  
13.23.Het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten (stemming)
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 18.Eerlijke markt voor de industrie (debat)
 19.Ingekomen stukken
 20.Verzoekschriften
 21.Besluiten inzake bepaalde documenten
 22.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 23.Rooster van de volgende vergaderingen
 24.Sluiting van de vergadering
 25.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (219 kb) Presentielijst (58 kb) Stemmingsuitslagen (263 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3670 kb) 
 
Notulen (86 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (67 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (143 kb) 
 
Notulen (312 kb) Presentielijst (68 kb) Stemmingsuitslagen (1092 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (869 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid