Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 25 października 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie (złożone projekty rezolucji)
 3.Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (złożone projekty rezolucji)
 4.Zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (złożone projekty rezolucji)
 5.Sytuacja na Morzu Azowskim (złożone projekty rezolucji)
 6.Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)
 7.Wdrażanie rozporządzeń w sprawie wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (debata)
 8.Uruchomienie infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie! (krótka prezentacja)
 9.Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji: aspekty handlowe (krótka prezentacja)
 10.Ochrona interesów finansowych UE – Odzyskiwanie środków pieniężnych i aktywów od państw trzecich w przypadkach nadużyć finansowych (krótka prezentacja)
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Nagroda Sacharowa 2018 (ogłoszenie laureata)
 13.Głosowanie
  13.1.Przywóz dóbr kultury ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  13.2.Ochrona interesów finansowych UE – Odzyskiwanie środków pieniężnych i aktywów od państw trzecich w przypadkach nadużyć finansowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  13.3.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności ***I (głosowanie)
  13.4.Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad nimi ***I (głosowanie)
  13.5.Weterynaryjne produkty lecznicze ***I (głosowanie)
  13.6.Wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i stosowanie paszy leczniczej ***I (głosowanie)
  13.7.Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ***I (głosowanie)
  13.8.Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ***I (głosowanie)
  13.9.Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada ***I (głosowanie)
  13.10.Siedziba Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego ***I (głosowanie)
  13.11.Siedziba Europejskiej Agencji Leków ***I (głosowanie)
  13.12.Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie (głosowanie)
  13.13.Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (głosowanie)
  13.14.Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2018 r. w Katowicach, Polska (COP24) (głosowanie)
  13.15.14. posiedzenie Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (głosowanie)
  13.16.Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro (głosowanie)
  13.17.Wykorzystywanie danych użytkowników Facebooka przez Cambridge Analytica a ochrona danych (głosowanie)
  13.18.Zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (głosowanie)
  13.19.Sytuacja na Morzu Azowskim (głosowanie)
  13.20.Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)
  13.21.Propagowanie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów (głosowanie)
  13.22.Uruchomienie infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie! (głosowanie)
  13.23.Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji: aspekty handlowe (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 15.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 18.Sprawiedliwy rynek dla przemysłu (debata)
 19.Składanie dokumentów
 20.Petycje
 21.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 22.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 23.Kalendarz następnych posiedzeń
 24.Zamknięcie posiedzenia
 25.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (219 kb)
08/02/2019 14:05
  Lista obecności (58 kb)
19/02/2019 08:24
 
Protokół (86 kb)
08/02/2019 14:05
  Lista obecności (11 kb)
19/02/2019 08:24
  Wyniki głosowania (68 kb)
31/12/2018 19:26
  Głosowanie imienne (141 kb)
03/09/2019 17:18
 
Protokół (312 kb)
08/02/2019 14:05
  Lista obecności (68 kb)
19/02/2019 08:24
  Wyniki głosowania (1081 kb)
31/12/2018 19:26
  Głosowanie imienne (863 kb)
03/09/2019 17:18
Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności