Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 25 października 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie (złożone projekty rezolucji)
 3.Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (złożone projekty rezolucji)
 4.Zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (złożone projekty rezolucji)
 5.Sytuacja na Morzu Azowskim (złożone projekty rezolucji)
 6.Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)
 7.Wdrażanie rozporządzeń w sprawie wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (debata)
 8.Uruchomienie infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie! (krótka prezentacja)
 9.Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji: aspekty handlowe (krótka prezentacja)
 10.Ochrona interesów finansowych UE – Odzyskiwanie środków pieniężnych i aktywów od państw trzecich w przypadkach nadużyć finansowych (krótka prezentacja)
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Nagroda Sacharowa 2018 (ogłoszenie laureata)
 13.Głosowanie
  
13.1.Przywóz dóbr kultury ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.2.Ochrona interesów finansowych UE – Odzyskiwanie środków pieniężnych i aktywów od państw trzecich w przypadkach nadużyć finansowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.3.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności ***I (głosowanie)
  
13.4.Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad nimi ***I (głosowanie)
  
13.5.Weterynaryjne produkty lecznicze ***I (głosowanie)
  
13.6.Wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i stosowanie paszy leczniczej ***I (głosowanie)
  
13.7.Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ***I (głosowanie)
  
13.8.Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ***I (głosowanie)
  
13.9.Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada ***I (głosowanie)
  
13.10.Siedziba Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego ***I (głosowanie)
  
13.11.Siedziba Europejskiej Agencji Leków ***I (głosowanie)
  
13.12.Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie (głosowanie)
  
13.13.Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (głosowanie)
  
13.14.Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2018 r. w Katowicach, Polska (COP24) (głosowanie)
  
13.15.14. posiedzenie Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (głosowanie)
  
13.16.Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro (głosowanie)
  
13.17.Wykorzystywanie danych użytkowników Facebooka przez Cambridge Analytica a ochrona danych (głosowanie)
  
13.18.Zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (głosowanie)
  
13.19.Sytuacja na Morzu Azowskim (głosowanie)
  
13.20.Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)
  
13.21.Propagowanie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów (głosowanie)
  
13.22.Uruchomienie infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie! (głosowanie)
  
13.23.Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji: aspekty handlowe (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 15.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 18.Sprawiedliwy rynek dla przemysłu (debata)
 19.Składanie dokumentów
 20.Petycje
 21.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 22.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 23.Kalendarz następnych posiedzeń
 24.Zamknięcie posiedzenia
 25.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (219 kb) Lista obecności (58 kb) Wyniki głosowania (263 kb) Wyniki głosowań imiennych (3670 kb) 
 
Protokół (86 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (68 kb) Wyniki głosowań imiennych (141 kb) 
 
Protokół (312 kb) Lista obecności (68 kb) Wyniki głosowania (1081 kb) Wyniki głosowań imiennych (863 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności