Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 25. októbra 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Nárast neofašistického násilia v Európe (predložené návrhy uznesení)
 3.Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (predložené návrhy uznesení)
 4.Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule (predložené návrhy uznesení)
 5.Situácia v Azovskom mori (predložené návrhy uznesení)
 6.Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení)
 7.Vykonávanie nariadení o zdravotníckych pomôckach a diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (rozprava)
 8.Zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať! (stručná prezentácia)
 9.Využívanie globalizácie: obchodné aspekty (stručná prezentácia)
 10.Ochrana finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu (stručná prezentácia)
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Sacharovova cena 2018 (oznámenie laureáta)
 13.Hlasovanie
  
13.1.Dovoz tovaru kultúrneho charakteru ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.2.Ochrana finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.3.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci ***I (hlasovanie)
  
13.4.Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a vykonávanie dozoru nad týmito liekmi ***I (hlasovanie)
  
13.5.Veterinárne lieky ***I (hlasovanie)
  
13.6.Výroba, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív ***I (hlasovanie)
  
13.7.Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami ***I (hlasovanie)
  
13.8.Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I (hlasovanie)
  
13.9.Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie ***I (hlasovanie)
  
13.10.Sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo ***I (hlasovanie)
  
13.11.Umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky ***I (hlasovanie)
  
13.12.Nárast neofašistického násilia v Európe (hlasovanie)
  
13.13.Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (hlasovanie)
  
13.14.Konferencia OSN o zmene klímy 2018 (COP 24), Katovice (Poľsko) (hlasovanie)
  
13.15.14. zasadnutie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (hlasovanie)
  
13.16.Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (hlasovanie)
  
13.17.Využívanie údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosah na ochranu údajov (hlasovanie)
  
13.18.Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule (hlasovanie)
  
13.19.Situácia v Azovskom mori (hlasovanie)
  
13.20.Situácia vo Venezuele (hlasovanie)
  
13.21.Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov (hlasovanie)
  
13.22.Zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať! (hlasovanie)
  
13.23.Využívanie globalizácie: obchodné aspekty (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 18.Spravodlivý trh pre priemysel (rozprava)
 19.Predloženie dokumentov
 20.Petície
 21.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 22.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 23.Termíny nasledujúcich rokovaní
 24.Skončenie rokovania
 25.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (217 kb) Prezenčná listina (58 kb) Výsledky hlasovania (262 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (3670 kb) 
 
Zápisnica (86 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (68 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (141 kb) 
 
Zápisnica (309 kb) Prezenčná listina (69 kb) Výsledky hlasovania (1086 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (863 kb) 
Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia