Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 25. oktober 2018 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Porast neofašističnega nasilja v Evropi (vloženi predlogi resolucij)
 3.Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev (vloženi predlogi resolucij)
 4.Umor novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (vloženi predlogi resolucij)
 5.Razmere v Azovskem morju (vloženi predlogi resolucij)
 6.Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)
 7.Izvajanje uredb o medicinskih pripomočkih in o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (razprava)
 8.Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v EU: čas je za ukrepanje (kratka predstavitev)
 9.Izkoriščanje globalizacije: trgovinski vidiki (kratka predstavitev)
 10.Zaščita finančnih interesov EU: izterjava denarja in premoženja iz tretjih držav v primerih goljufije (kratka predstavitev)
 11.Nadaljevanje seje
 12.Nagrada Saharova 2018 (razglasitev dobitnika)
 13.Čas glasovanja
  13.1.Uvoz kulturnih dobrin ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  13.2.Zaščita finančnih interesov EU: izterjava denarja in premoženja iz tretjih držav v primerih goljufije (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  13.3.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano ***I (glasovanje)
  13.4.Pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini ***I (glasovanje)
  13.5.Zdravila za uporabo v veterinarski medicini ***I (glasovanje)
  13.6.Proizvodnja, dajanje na trg in uporaba medicirane krme ***I (glasovanje)
  13.7.Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila ***I (glasovanje)
  13.8.Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz ***I (glasovanje)
  13.9.Večletni načrt za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (glasovanje)
  13.10.Lokacija sedeža Evropskega bančnega organa ***I (glasovanje)
  13.11.Selitev lokacije sedeža Evropske agencije za zdravila ***I (glasovanje)
  13.12.Porast neofašističnega nasilja v Evropi (glasovanje)
  13.13.Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev (glasovanje)
  13.14.Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP24) (glasovanje)
  13.15.14. zasedanje pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP14) (glasovanje)
  13.16.Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju (glasovanje)
  13.17.Uporaba podatkov uporabnikov Facebooka s strani Cambridge Analytica in vpliv na varstvo podatkov (glasovanje)
  13.18.Umor novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (glasovanje)
  13.19.Razmere v Azovskem morju (glasovanje)
  13.20.Razmere v Venezueli (glasovanje)
  13.21.Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom (glasovanje)
  13.22.Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v EU: čas je za ukrepanje (glasovanje)
  13.23.Izkoriščanje globalizacije: trgovinski vidiki (glasovanje)
 14.Obrazložitve glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanj
 16.Nadaljevanje seje
 17.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 18.Pravičen trg za industrijo (razprava)
 19.Predložitev dokumentov
 20.Peticije
 21.Sklepi o določenih dokumentih
 22.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 23.Datum naslednjih sej
 24.Zaključek seje
 25.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
Zapisnik (213 kb)
08/02/2019 16:27
  Seznam navzočih (58 kb)
19/02/2019 08:24
 
Zapisnik (85 kb)
08/02/2019 16:27
  Seznam navzočih (11 kb)
19/02/2019 08:24
  Izidi glasovanja (68 kb)
31/12/2018 19:26
  Poimensko glasovanje (140 kb)
03/09/2019 17:12
 
Zapisnik (297 kb)
08/02/2019 16:27
  Seznam navzočih (69 kb)
19/02/2019 08:24
  Izidi glasovanja (1065 kb)
31/12/2018 19:26
  Poimensko glasovanje (861 kb)
03/09/2019 17:12
Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov