Показалец 
Протокол
PDF 1126kWORD 74k
Четвъртък, 25 октомври 2018 г. - Страсбург
 Значения на съкращенията и символите

 1. Внос на движими културни ценности ***I

 2. Защита на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама

 3. Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни ***I

 4. Разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба ***I

 5. Ветеринарни лекарствени продукти ***I

 6. Производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи ***I

 7. Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури ***I

 8. Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I

 9. Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси ***I

 10. Местонахождение на седалището на Европейския банков орган ***I

 11. Преместване на седалището на Европейската агенция по лекарствата ***I

 12. Нарастване на неофашисткото насилие в Европа

 13. Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействие върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери

 14. Конференция на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP24)

 15. 14-о заседание на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14)

 16. Заетост и социални политики в еврозоната

 17. Използването на данните на потребителите на Фейсбук от Кеймбридж Аналитика и отражението му върху защитата на личните данни

 18. Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул

 19. Положението в Азовско море

 20. Положението във Венесуела

 21. Насърчаване на автоматичното взаимно признаване на дипломите

 22. Разполагане на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: Време за действие!

 23. Извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти
Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност