Indiċi 
Minuti
PDF 1147kWORD 70k
Il-Ħamis, 25 ta' Ottubru 2018 - Strasburgu
Riżultati tal-votazzjonijiet

 Abbrevjazzjonijiet u simboli

 1. L-importazzjoni ta' beni kulturali ***I 

Rapport: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+513, 57, 33

 2. Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - L-irkupru ta' flus u assi minn pajjiżi terzi f'każijiet ta' frodi 

Rapport: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+502, 70, 45

 3. Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel ***I 

Rapport: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonaliVSI+428, 170, 18
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
S&D
Varji
Il-votazzjoni ntalbet mill-Grupp Verts/ALE u l-membri li ġejjin (skont l-Artikolu 69(c) tar-Regoli ta' Proċedura):
Caspary, Mann, Gräßle, Collin-Langen, Radtke, Langen, Ferber, Kuhn, Florenz, Zeller, Schwab, Voss, Koch, Brok, Gieseke, Gehrold, Verheyen, Liese, Wieland, Gahler, Müller, Huitema, van Baalen, Nagtegaal, Klinz, Selimovic, McAllister, Ehler, Schulze, Winkler Iuliu, Hirsch, Meissner, Gericke, Quisthoudt-Rowohl, Štefanec, Corazza Bildt, Niedermayer, Virkkunen, Winkler Hermann, Mureşan, Kariņš, Sommer, Girling, Ashworth, Fjellner, Sellström, Hökmark u Lange.
Tom Vandenkendelaere m'għadux firmatarju tat-talba.

 4. L-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali veterinarji ***I 

Rapport: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

SuġġettEm.NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Ftehim proviżorju
Ftehim proviżorju36KumitatVSI+563, 48, 10

 5. Prodotti mediċinali veterinarji ***I 

Rapport: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

SuġġettEm.NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Ftehim proviżorju
Ftehim proviżorju324KumitatVSI+583, 16, 20

 6. Il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat ***I 

Rapport: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

SuġġettEm.NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Ftehim proviżorju
Ftehim proviżorju94KumitatVSI+583, 31, 6

 7. Il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi ***I 

Rapport: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

SuġġettEm.NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Proposta għal rifjut tal-proposta tal-Kummissjoni
Proposta għal rifjut tal-proposta tal-Kummissjoni132EFDD-
Abbozz ta' att leġiżlattiv
Emendi mill-kumitat responsabbli – votazzjoni kollettiva1-4
6-7
10
12-15
17-18
20-25
27-29
31
33-35
37-41
43
48
50-51
53-59
61-62
65-68
70
75-77
79-80
82
84-86
93
96-97
99-110
115-123
125-130
Kumitat+
Emendi mill-kumitat responsabbli – votazzjoni separata9KumitatVsep/VE-303, 307, 11
11KumitatVsep/VE+325, 285, 7
19KumitatVsep/VE-268, 331, 8
26KumitatVsep-
32KumitatVsep/VE+304, 303, 9
44KumitatVsep/VE+329, 284, 4
45KumitatVsep/VE-299, 304, 7
46KumitatVmaq
1+
2/VE-269, 340, 10
52KumitatVsep+
69KumitatVsep+
81KumitatVsep/VE+315, 297, 6
92KumitatVsep/VE+318, 271, 23
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 1
Direttiva 1999/62/KE
Titolu
133Verts/ALE-
150ENFVSI-132, 479, 7
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 1, wara § 3
172+ minn 38 MembruVSI-233, 374, 11
16, 124Kumitat+
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2, subparagrafu 1, punt 2, wara s-subpunt c
134Verts/ALEVE-301, 307, 9
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2, subparagrafu 1, punt 6
42Kumitat+
151ENFVSI
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2, § 1, punt 8
135Verts/ALEVSI-244, 361, 13
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2, subparagrafu 1, wara l-punt 12
136Verts/ALE-
137Verts/ALEVSI-233, 361, 26
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2, § 1, punt 15
152ENFVSI-108, 495, 12
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2, § 1, punt 16
153ENFVSI-85, 500, 30
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2, subparagrafu 1, punt 18
154EmTENF-
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2, subparagrafu 1, punt 19
155EmTENF-
47Kumitat+
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2, subparagrafu 1, punt 20
156EmTENF-
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2, subparagrafu 1, punt 21
157EmTENF-
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2, subparagrafu 1, punt 22
158EmTENF-
49Kumitat+
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 2, subparagrafu 1, punt 24
159ENFVSI-86, 500, 28
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 3
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7, § 7
160SENF-
60KumitatVSI-293, 299, 28
§test oriġinaliVmaq
1+
2+
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 4
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7a, § 3
161EmTENFVSI-100, 512, 7
63Kumitat+
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 4
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7a, § 4
162EmTENF-
64Kumitat+
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 5
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7c, § 3
138EmTVerts/ALE-
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 6
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7da
163EmTENFVSI-143, 456, 10
71KumitatVE-278, 327, 11
72Kumitat+
73KumitatVE-303, 304, 4
74Kumitat-
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 7
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7f, § 1a
78EmT=
164EmT=
Kumitat
ENF
+
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 7
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7g, § 4, subparagrafu 1
139Verts/ALE-
83Kumitat+
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 7
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7g, § 4, wara s-subparagrafu 2
140Verts/ALEVSI-227, 362, 25
Artikolu 1, subparagrafu 1 – punt 8
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7ga
165EmTENFVSI-110, 486, 7
87, 88, 89, 90, 91Kumitat+
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 10
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7i, § 2, punti b u c u § 3
141EmTVerts/ALE-
94, 95, 98Kumitat+
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 11
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7j, § 4, l-ewwel frażi
166EmTENFVSI-120, 486, 5
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 14, subpunt b
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 9, § 3
167EmTENF-
111, 112, 113, 114KumitatVE+343, 253, 11
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 18
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 11, § 2, punt e
168EmTENF-
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 18
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 11, § 2, punt i
169EmTENF-
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 18
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 11, § 3, punt c
170SENF-
Anness I, punt 2
Direttiva 1999/62/KE
Anness V
171EmTENFVSI-136, 441, 10
131Kumitat+
Premessa 2142ENFVSI-92, 488, 24
Premessa 3143EmTENFVSI-121, 473, 7
5KumitatVmaq
1+
2/VE-285, 314, 5
Premessa 4144EmTENFVSI-105, 489, 6
8Kumitat+
Premessa 11145EmTENF-
Premessa 13146EmTENFVSI-129, 472, 5
30KumitatVE+378, 222, 5
Premessa 14147EmTENF-
Premessa 1936Kumitat+
148ENFVSI
Premessa 20149EmTENF-
votazzjoni: proposta tal-KummissjoniVSI+398, 179, 32
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
Verts/ALE:emendi 135, 137,140
ENF:emendi 142, 143, 144, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 159, 161, 163, 165, 166, 171
PPEemenda 172
S&D:emenda 60
Talbiet għal votazzjoni separata
PPE:emendi 9, 11, 19, 26, 30, 32, 44, 45, 52, 71, 72, 73, 74, 81, 92
S&D:emendi 60, 69
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
PPE:
emenda 5
l-ewwel partiIt-test sħiħ apparti l-kliem: "u l-muturi"
it-tieni partidan il-kliem
emenda 46
l-ewwel parti""vettura ħafifa" tfisser vettura light-duty, karozza tal-passiġġieri"
it-tieni parti"jew mutur;"
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 3
Direttiva 1999/62/KE
Artikolu 7, § 7
l-ewwel partiIt-test sħiħ apparti l-kliem: "vetturi" u "Il-ħlasijiet fuq l-utenti introdotti qabel dik id-data jistgħu jinżammu sal-31 ta' Diċembru 2027."
it-tieni partidan il-kliem

 8. Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija ***I 

Rapport: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

SuġġettEm.NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Emendi mill-kumitat responsabbli – votazzjoni kollettiva1-3
6-14
16-39
41-48
50-52
54-59
62-71
73-74
86
Kumitat+
Emendi mill-kumitat responsabbli – votazzjoni separata4KumitatVsep+
5KumitatVsep/VE+312, 261, 23
40KumitatVSI+439, 146, 9
49KumitatVsep+
53KumitatVSI+439, 147, 8
60KumitatVSI+434, 142, 8
61KumitatVSI+478, 96, 12
72KumitatVsep/VE+309, 264, 21
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 5
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 5, wara § 1
82PPEVSI-284, 303, 8
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 5
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 5, wara § 2
80ECRVSI-252, 336, 5
Artikolu 1, subparagrafu 1, punt 9, subpunt b
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 10, wara § 5
77S&DVE-282, 302, 6
Anness I, Direttiva 2009/33/KE
Anness, Tabella 4 u nota ta' qiegħ il-paġna - 1 [objettivi]
78Verts/ALEVSI-286, 290, 14
75cpKumitat+
Anness I, Direttiva 2009/33/KE
Anness, Tabella 4, nota ta' qiegħ il-paġna 1
85PPE+
75cpKumitat
Anness I, Direttiva 2009/33/KE
Anness, Tabella 5
79Verts/ALEVSI+301, 269, 18
76Kumitat
Premessa 983PPEVE-232, 354, 8
§test oriġinaliVSI+320, 264, 6
Premessa 1084PPE-
15KumitatVE+312, 265, 9
votazzjoni: proposta tal-KummissjoniVSI+400, 76, 112
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
PPE:emenda 82
Verts/ALE:emendi 40, 53, 60, 61, 78, 79, 80
ENF:Premessa 9
Talbiet għal votazzjoni separata
PPE:emendi 4, 5, 15, 72
Verts/ALE:emendi 40, 53, 60, 61
EFDD:emenda 49
Varji
L-emenda 81 ġiet irtirata.
Erratum (emenda 86): il-verżjonijiet lingwistiċi kollha

 9. Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I 

Rapport: Alain Cadec (A8-0310/2018)

SuġġettEm.NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Emendi mill-kumitat responsabbli – votazzjoni kollettiva1-6
8-15
17
19-20
24
29-41
43
45-48
52-56
58-60
64-67
69-75
78-84
86
88
Kumitat+
Emendi mill-kumitat responsabbli – votazzjoni separata7KumitatVmaq
1+
2/VE-245, 294, 35
16KumitatVsep/VE+417, 103, 51
18KumitatVmaq
1+
2+
21KumitatVsep/VE-201, 359, 5
22KumitatVsep+
23KumitatVmaq
1+
2/VE-231, 325, 8
26KumitatVsep+
27KumitatVsep+
28KumitatVsep+
44KumitatVmaq
1+
2+
3/VE-240, 312, 7
51KumitatVsep+
57KumitatVsep-
61KumitatVsep/VE+429, 106, 28
63KumitatVSI-228, 301, 25
68KumitatVsep/VE+349, 185, 19
76KumitatVsep+
85KumitatVsep+
87KumitatVsep/VE-247, 273, 30
89KumitatVsep-
Artikolu 1, § 1, punt 497EmT+ minn 38 Membru-
25Kumitat+
Artikolu 1, § 1, punt 1798+ minn 38 Membru-
Artikolu 2, § 1, wara l-punt 991Verts/ALEVE+318, 231, 9
42Kumitat
Artikolu 4, § 5, introduzzjoni§test oriġinaliVSI+433, 91, 26
Artikolu 4, § 5, punt a49KumitatVmaq
1/VSI+417, 122, 8
2/VSI+362, 167, 6
§test oriġinaliVSI
Artikolu 4, § 5, punt b§test oriġinaliVSI+272, 233, 42
Artikolu 4, § 5, punt c50KumitatVsep+
§test oriġinaliVSI
Artikolu 7, wara § 296GUE/NGLVSI
Artikolu 9, § 392Verts/ALE-
62Kumitat+
Artikolu 12, § 193Verts/ALE-
Artikolu 13, wara § 290ALDE+
Artikolu 14, § 177KumitatVsep-
94Verts/ALE-
Wara l-Premessa 1695GUE/NGLVSI-161, 370, 26
votazzjoni: proposta tal-KummissjoniVSI+437, 103, 11
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
GUE/NGL:emendi 49, 63, 95, 96; Artikolu 4; § 5
Talbiet għal votazzjoni separata
+ minn 38 Membru:emendi 16, 25, 61
ALDE:emendi 21, 57, 63, 89
Verts/ALE:emendi 26, 27, 28, 57, 63, 50, 51, 68, 85, 87
GUE/NGL:emendi 23, 49, 51, 57, 63, 77; Artikolu 4; § 5
S&D:emendi 21, 22, 50, 57, 63, 76, 77, 85, 87, 89
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
Verts/ALE:
emenda 7
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kelma: "inkluż"
it-tieni partidin il-kelma
emenda 18
l-ewwel partiIt-test sħiħ apparti l-kliem: "Jenħtieġ ukoll li jiġi speċifikat li l-obbligu ta' ħatt l-art ma għandux japplika għal sajd rikreattiv."
it-tieni partidan il-kliem
S&D:
emenda 23
l-ewwel partiIt-test sħiħ apparti l-kliem: "għal seba' snin."
it-tieni partidan il-kliem
ALDE, Verts/ALE:
emenda 44
l-ewwel partiIt-test sħiħ apparti l-kliem: "inkluż bl-użu ta' rkaptu u tekniki tas-sajd innovattivi u selettivi" u "u jgħin, sa fejn possibbli"
it-tieni parti"inkluż bl-użu ta' rkaptu u tekniki tas-sajd innovattivi u selettivi"
it-tielet parti"u jgħin, sa fejn possibbli"
emenda 49
l-ewwel partiIt-test sħiħ apparti l-kliem: "b'mod partikolari biex jiġu limitati r-restrizzjonijiet soċjoekonomiċi imposti fuq is-sajd;"
it-tieni partidan il-kliem

 10. Il-post tas-sede tal-Awtorità Bankarja Ewropea ***I 

Rapport: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

SuġġettEm.NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Ftehim proviżorju
Ftehim proviżorju2KumitatVSI+462, 48, 40
Dikjarazzjoni tal-Kunsill3Kumitat+

 11. Il-post tas-sede tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ***I 

Rapport: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

SuġġettEm.NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Ftehim proviżorju
Ftehim proviżorju16KumitatVSI+425, 71, 56
Dikjarazzjoni tal-Kunsill17Kumitat+

 12. Żieda fil-vjolenza neofaxxista fl-Ewropa 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018

SuġġettEm.NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0481/2018
(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)
§ 12§test oriġinaliVSI+481, 30, 22
§ 17§test oriġinaliVSI+405, 76, 47
§ 18§test oriġinaliVsep+
§ 25§test oriġinaliVsep+
Premessa E§test oriġinaliVsep+
Premessa G§test oriġinaliVmaq
1+
2+
3+
Premessa L§test oriġinaliVsep+
Premessa M§test oriġinaliVsep+
Premessa N§test oriġinaliVsep+
Premessa O§test oriġinaliVsep/VE+310, 159, 46
Premessa P§test oriġinaliVsep+
Premessa Q§test oriġinaliVsep/VE+275, 195, 47
Wara l-Premessa Q1S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI+216, 206, 52
2S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI+233, 224, 62
3S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI+247, 221, 49
4S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI+238, 208, 56
5S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI+248, 211, 53
6S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI+246, 208, 47
7S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI+249, 213, 52
8S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI+246, 202, 51
9S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI+231, 208, 67
10S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI+223, 206, 65
11S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI+253, 209, 51
12S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI+247, 206, 53
13S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI+249, 209, 52
14S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI-230, 232, 32
15S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI-225, 232, 39
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+355, 90, 39
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0481/2018(PPE)
§ 317S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
Wara § 318S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
19S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
20S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
21S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
22S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
23S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
24S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
Wara § 925S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
26S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
§ 1127S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
Wara § 1128S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
Wara § 1629S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
30S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
Wara l-Premessa D1S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
Wara l-Premessa J2S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
3S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
4S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
5S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
6S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
7S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
8S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
9S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
10S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
11S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
12S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
13S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
14S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
15S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
16S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0482/2018
(S&D, Verts/ALE u GUE/NGL)
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0483/2018(ALDE)
§ 314S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
Wara § 315S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
16S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
17S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
18S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
19S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
20S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
21S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
Wara § 922S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
23S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
§ 1524S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
Wara § 1525S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
Premessa K1S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
Wara l-Premessa K2S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
Premessa N3S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
Wara l-Premessa N4S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
5S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
6S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
7S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
8S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
Wara l-Premessa P9S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
10S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
11S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
12S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
13S&D, Verts/ALE, GUE/NGLVSI
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B8-0486/2018ECR
B8-0488/2018ENF
RC-B8-0481/2018
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
S&D:emendi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, votazzjoni finali
ECR:§§ 12, 17, votazzjoni finali
PPE:votazzjoni finali
Talbiet għal votazzjoni separata
ECR:§§ 12, 17, 18, 25, Premessi E, M
PPE:Premessi L, M, N, O, P, Q
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
PPE:
Premessa G
l-ewwel parti"billi, skont ir-rapport ta' Europol, il-Kummissjarju tal-UE għas-Sigurtà, Sir Julian King, fit-22 ta' Marzu 2017, f'intervent tiegħu fl-okkażjoni ta' avveniment ta' kommemorazzjoni tal-attakki ta' Brussell tal-2016, enfasizza t-theddida dejjem akbar tal-estremiżmu vjolenti tal-lemin u stqarr li huwa ma kienx jaf bi Stat Membru tal-UE wieħed li mhuwiex milqut b'xi mod jew ieħor"
it-tieni parti"minn dan il-fenomenu, u semma speċifikament l-attakki fin-Norveġja fl-2011, l-assassinju tal-Membru Parlamentari tar-Renju Unit, Jo Cox, u l-attakki fuq iċ-ċentri tal-asil u l-moskej fl-Ewropa kollha biex jisħaq fuq dak li hu wissa bħala theddida "inqas irrapportata" għas-sigurtà;"
it-tielet parti"billi l-gruppi neo-Faxxisti u neo-Nazisti jimmanifestaw ruħhom f'diversi forom; billi l-maġġor parti ta' dawn il-gruppi teskludi lil ċerti individwi jew gruppi mis-soċjetà; billi dawn l-organizzazzjonijiet ta' spiss jużaw lingwaġġ aggressiv lejn gruppi minoritarji u jipprovaw jiġġustifikaw dan billi jinvokaw il-prinċipju tal-libertà tal-espressjoni; billi d-dritt għal-libertà tal-kelma mhuwiex assolut;"
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
B8-0481/2018
S&D:emendi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, votazzjoni finali
B8-0482/2018
S&D:votazzjoni finali
B8-0483/2018
S&D:emendi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, votazzjoni finali
Varji
Paloma López Bermejo u Marina Albiol Guzmán (Grupp GUE/NGL) huma wkoll firmatarji tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0481/2018.
Bodil Valero u Jordi Sebastià (Grupp Verts/ALE) huma wkoll firmatarji tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B8-0481/2018.
Kateřina Konečná (Grupp GUE/NGL) hija wkoll firmatarju tal-emendi 8-15.
Jordi Solé (groupe Verts/ALE) huwa wkoll firmatarja tal-emendi 1-15.

 13. It-trattament xieraq tal-annimali, l-użu tal-antimikrobiċi u l-impatt ambjentali tat-trobbija industrijali tat-tiġieġa tas-simna 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018

SuġġettEm.NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0484/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
Wara § 513ENFVSI-44, 376, 10
§ 142GUE/NGL, Verts/ALEVSI-131, 316, 3
Wara § 1414ENF-
§ 15§test oriġinaliVSI+423, 25, 0
Wara § 153GUE/NGL, Verts/ALEVSI-141, 291, 18
§ 16§test oriġinaliVSI+427, 16, 1
Wara § 164GUE/NGL, Verts/ALEVSI-156, 280, 3
§ 17§test oriġinaliVSI+397, 32, 9
Wara l-kunsiderazzjoni 115ENF-
6ENF-
Premessa A7ENF-
Premessa E8ENF-
Wara l-Premessa E9ENF-
10ENF-
11ENFVSI-58, 366, 10
Wara l-Premessa G12ENF-
Wara l-Premessa L1GUE/NGL, Verts/ALE-
§test oriġinaliVSI+411, 7, 15
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+409, 19, 2
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B8-0484/2018GUE/NGL, Verts/ALE, S&D, EFDD
B8-0485/2018PPE
B8-0487/2018ECR
B8-0489/2018ALDE
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ENF:emendi 11, 13, §§ 15, 16, 17, Premessa L
GUE/NGL:emendi 2, 3, 4, votazzjoni finali
Varji
Pavel Poc u Maria Noichl (Grupp S&D) huma wkoll firmatarji tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0484/2018.
Isabella Adinolfi (Grupp EFDD) huwa wkoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0484/2018.

 14. Konferenza 2018 tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima f'Katowice, il-Polonja (COP24) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0477/2018

SuġġettEm.NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0477/2018
(Kumitat ENVI)
§ 6§test oriġinaliVmaq
1+
2+
3+
§ 92ECRVSI-82, 329, 14
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+341, 67, 14
2/VSI+223, 169, 14
§ 121PPE+
§test oriġinaliVmaq
1
2
§ 15§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 26§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 29§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 30§test oriġinaliVsep+
§ 34§test oriġinaliVmaq
1+
2+
3/VE+258, 125, 12
4+
§ 38§test oriġinaliVsep+
§ 39§test oriġinaliVmaq
1/VE+377, 23, 4
2+
§ 44§test oriġinaliVsep+
§ 62§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 69§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 71§test oriġinaliVsep/VE-192, 207, 4
Premessa C§test oriġinaliVmaq
1+
2+
3/VE+223, 181, 3
Premessa D§test oriġinaliVmaq
1+
2+
Premessa R§test oriġinaliVmaq
1/VE-194, 203, 11
2/VE-170, 232, 3
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VE+239, 145, 23
Talbiet għal votazzjoni separata
PPE:§§ 30, 71, Premessa R
Verts/ALE:emenda 2, § 9
GUE/NGL:§§ 38, 44
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
PPE:
§ 9
l-ewwel parti"Jenfasizza l-importanza li l-politika klimatika tal-UE tkun waħda ambizzjuża biex l-Unjoni tkun sieħeb kredibbli u affidabbli fil-livell globali, li l-UE żżomm rwol ta' tmexxija fil-qasam tat-tibdil fil-klima u li l-Ftehim ta' Pariġi jiġi rispettat; jilqa' l-qbil li waslu għalih il-Parlament Ewropew u l-Kunsill biex il-miri għall-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza fl-enerġija jiżdiedu għal 32 % u 32.5 % rispettivament sal-2030, li mistenni jirriżulta fi tnaqqis ta' aktar minn 45 % fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra minn hawn u l-2030; jilqa', għalhekk, il-kummenti tal-Kummissjoni dwar l-aġġornament tal-NDC tal-UE biex tiġi kkunsidrata din l-ambizzjoni ogħla u tiżdied il-mira tat-tnaqqis tal-emissjonijiet sal-2030; jistieden lill-Kummissjoni biex, sa tmiem l-2018, tħejji strateġija ambizzjuża għal "emissjonijiet żero" sa nofs is-seklu għall-UE, permezz ta' perkors kosteffikaċi biex tintlaħaq il-mira ekwivalenti adottata fil-Ftehim ta' Pariġi u biex, mhux aktar tard mill-2050, l-Unjoni jkollha ekonomija newtrali f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju, f'konformità ma' sehem ġust mill-baġit globali tal-karbonju li jifdal; jappoġġja l-aġġornament tal-NDC tal-Unjoni"
it-tieni parti"b'mira ta' 55 % tnaqqis fl-ekonomija kollha f'dak li għandu x'jaqsam ma' emissjonijiet ta' gassijiet serra fl-Unjoni sal-2030 meta mqabbla mal-livelli tal-1990;"
GUE/NGL
§ 69
l-ewwel parti"Jissottolinja li huwa importanti li jiġi żgurat li d-deċiżjonijiet jittieħdu b'mod infurmat mil-lat tal-klima u li dan jiġi appoġġjat permezz tat-titjib tas-servizzi klimatiċi li għandhom rilevanza speċjali għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jitlob li dan isir objettiv sinifikanti ta' riċerka ffinanzjata mill-UE u li jsiru sforzi kbar min-naħa tal-UE biex jiġi ffaċilitat it-trasferiment tat-teknoloġija lejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw;"
it-tieni parti"jappella għal dikjarazzjoni tad-WTO dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u t-tibdil fil-klima, simili għal dik dwar il-ftehim TRIPS u s-saħħa pubblika adottata f'Doha fl-2001;"
ECR:
§ 6
l-ewwel partiIt-test sħiħ apparti l-kliem: "inkluż dak meħud mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha" u "u jaġġornaw l-NDCs sal-2020"
it-tieni parti"inkluż dak meħud mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha"
it-tielet parti"u jaġġornaw l-NDCs sal-2020"
§ 12
l-ewwel parti"Jinsisti li, partikolarment wara dak li ħabbar il-President Trump, huwa importanti li jkun hemm dispożizzjonijiet xierqa kontra r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju;"
it-tieni parti"jitlob lill-Kummissjoni teżamina l-effikaċja u l-legalità ta' miżuri addizzjonali biex tipproteġi l-industrija f'riskju ta' rilokazzjoni ta' emissjonijiet tal-karbonju, pereżempju aġġustament tat-taxxa fuq il-karbonju fil-fruntieri u tariffi fuq il-konsum, b'mod partikolari fir-rigward ta' prodotti li jkunu ġejjin minn pajjiżi li ma jissodisfawx l-impenji tagħhom skont il-Ftehim ta' Pariġi;"
§ 15
l-ewwel parti"Jissottolinja l-fatt li l-implimentazzjoni u l-ambizzjoni ta' qabel l-2020 kienu punt kruċjali waqt in-negozjati tal-COP23; jilqa' d-deċiżjoni li jsiru żewġ eżerċizzji ta' valutazzjoni matul il-COPs fl-2018 u l-2019; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jħejju kontributi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet sal-2020 u jippreżentawhom fil-valutazzjoni ta' qabel l-2020 fil-COP24; iqis li dawn huma passi importanti lejn l-objettiv li tiżdied l-ambizzjoni għall-perjodu ta' wara l-2020 min-naħa tal-Partijiet kollha"
it-tieni parti"u għalhekk jistenna bil-ħerqa r-riżultat tal-ewwel eżerċizzju ta' valutazzjoni f'Katowice li għandu jieħu l-forma ta' Deċiżjoni COP li tikkonferma mill-ġdid l-impenn biex l-ambizzjoni tal-Partijiet għall-2030 tiżdied b'tali mod li, sal-2020, l-NDCs jiġu allinjati mal-għanijiet fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi;"
§ 26
l-ewwel partiIt-test sħiħ apparti l-kliem: "jintegraw il-perspettiva tas-sessi fil-politiki dwar il-klima, u"
it-tieni partidan il-kliem
§ 29
l-ewwel parti"Jenfasizza li l-baġit tal-UE għandu jkun konsistenti mal-impenji internazzjonali tagħha dwar l-iżvilupp sostenibbli u mal-miri fuq perjodu medju u fit-tul relatati mal-klima u l-enerġija u li l-baġit m'għandux ikun kontroproduttiv għal dawn il-miri jew jostakola l-implimentazzjoni tagħhom; jinnota bi tħassib li l-mira ta' 20 % tal-infiq totali tal-UE intiż għal azzjoni klimatika x'aktarx li ma tintlaħaqx u għalhekk jitlob azzjoni korrettiva; jissottolinja wkoll li l-miri relatati mal-klima u l-enerġija għandhom ikunu fil-qalba tad-diskussjonijiet politiċi dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) ta' wara l-2020 mill-bidu nett sabiex jiġi żgurat li r-riżorsi meħtieġa biex jintlaħqu jkunu disponibbli;"
it-tieni parti"ifakkar fil-pożizzjoni tiegħu li jżid l-infiq attwali relatat mal-klima minn 20 % għal 30 % mill-aktar fis possibbli u mhux aktar tard mill-2027; iqis li l-infiq tal-QFP kollu li fadal għandu jkun konformi mal-Ftehim ta' Pariġi u mhux kontroproduttiv għall-isforzi klimatiċi;"
§ 39
l-ewwel parti"Jiddispjaċih li t-trasport huwa l-uniku settur li ra żieda fl-emissjonijiet sa mill-1990; jenfasizza li dan mhuwiex kompatibbli ma' żvilupp sostenibbli fit-tul, li minflok jirrikjedi tnaqqis fl-emissjonijiet mis-setturi kollha tas-soċjetà b'rata akbar u aktar mgħaġġla;"
it-tieni parti"ifakkar li s-settur tat-trasport jeħtieġ li jkun kompletament dekarbonizzat sal-2050;"
§ 62
l-ewwel partiIt-test sħiħ apparti l-kliem: "għall-ambjent;"
it-tieni partidan il-kliem
Premessa R
l-ewwel parti"billi t-teknoloġiji meħtieġa għal ġbir u ħżin tal-karbonju (CCS) sikur u effiċjenti għadhom ma tawx prova tal-effikaċja tagħhom u, partikolarment, il-ġeoinġinerija involuta fil-ħolqien ta' bjar tal-karbonju artifiċjali hija assoċjata ma' riskji li l-kobor tagħhom mhuwiex magħruf;"
it-tieni parti"billi, għalhekk, is-CCS ma jistax jitqies bħala parti minn kwalunkwe soluzzjoni ta' mitigazzjoni u m'għandux jitħalla jtellef l-attenzjoni mill-urġenza li l-azzjoni klimatika tiżdied radikalment bl-użu tat-teknoloġiji eżistenti u permezz ta' bidliet fattibbli fis-sistemi u fl-istili ta' ħajja;"
PPE, ECR:
§ 34
l-ewwel parti"Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistabbilixxi miri konkreti ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra għall-2050 għas-setturi kollha fil-proposta tagħha għall-istrateġija tal-UE sa nofs is-seklu tal-emissjonijiet żero netti u tistabbilixxi perkors ċar dwar kif għandhom jintlaħqu dawn il-miri, inklużi miri konkreti għall-2035, l-2040 u l-2045; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi proposti dwar kif jista' jissaħħaħ l-assorbiment mill-bjar f'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi,"
it-tieni parti"sabiex tintlaħaq il-mira ta' emissjonijiet żero netti ta' gassijiet serra fl-UE"
it-tielet parti"sa mhux aktar tard mill-2050, u dik ta' emissjonijiet negattivi ftit wara;"
ir-raba' parti"jitlob li din l-istrateġija tiżgura distribuzzjoni ġusta tal-isforz bejn is-setturi, tinkludi mekkaniżmu biex tinkorpora r-riżultati tal-analiżi globali ta' kull ħames snin, u tieħu kont tal-konstatazzjonijiet tar-Rapport Speċjali tal-IPCC li jmiss, ir-rakkomandazzjonijiet u l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew, u l-opinjonijiet ta' atturi mhux statali bħall-awtoritajiet lokali u reġjonali, is-soċjetà ċivili u s-settur privat;"
Premessa C
l-ewwel parti"billi l-impenji meħuda s'issa mill-firmatarji tal-Ftehim ta' Pariġi mhux se jkunu biżżejjed biex tintlaħaq il-mira komuni;"
it-tieni parti"billi l-Kontribut Stabbilit fil-Livell Nazzjonali (NDC) attwali ppreżentat mill-UE u l-Istati Membri tagħha mhuwiex konformi mal-miri stabbiliti fil-Ftehim ta' Pariġi"
it-tielet parti"u għalhekk jeħtieġ jiġi rivedut;"
Premessa D
l-ewwel parti"billi l-elementi essenzjali tal-leġiżlazzjoni tal-UE li jikkontribwixxu għat-twettiq tal-NDC tal-UE, b'mod partikolari d-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli u d-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija, ġew konklużi b'livell ogħla ta' ambizzjoni, b'tali mod li l-UE tnaqqas il-gassijiet serra b'mill-inqas 45 % sal-2030;"
it-tieni parti"billi bi tnaqqis ta' 45 % sal-2030, l-UE xorta mhijiex tagħti kontribut tajjeb biżżejjed biex jintlaħqu l-miri tal-Ftehim ta' Pariġi u l-mira ta' "emissjonijiet żero" stabbilita għal nofs is-seklu;"

 15. L-14-il laqgħa tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (COP14) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0478/2018

SuġġettEm.NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0478/2018
(Kumitat ENVI)
Wara § 71Verts/ALEVSI-160, 223, 12
§ 10§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE+228, 159, 1
§ 112ALDE+
Premessa A§test oriġinaliVmaq
1+
2-
3+
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)+
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
Verts/ALE:emenda 1
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
PPE:
§ 10
l-ewwel partiIt-test sħiħ apparti l-kliem: "kwantitattivi" u "u miżurabbli"
it-tieni partidan il-kliem
Premessa A
l-ewwel parti"billi l-istqarrija tal-missjoni tal-Pjan Strateġiku għall-Bijodiversità 2011-2020, adottata mill-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (KDB), hija li tittieħed azzjoni effettiva u urġenti biex jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità (il-varjetà straordinarja tal-ekosistemi, l-ispeċijiet u r-riżorsi ġenetiċi li aħna mdawrin bihom)"
it-tieni parti"telf li ħafna minnu huwa r-riżultat ta' żieda fl-intensità tal-agrikoltura flimkien mas-sovradipendenza globali tas-settur minn żrieragħ ġenetikament modifikati u pestiċidi qerrieda"
it-tielet parti"sabiex jiġi żgurat li sal-2020 l-ekosistemi jkunu reżistenti u jibqgħu jipprovdu servizzi essenzjali, u b'hekk jiżguraw il-varjetà tal-ħajja tal-pjaneta u jikkontribwixxu għall-benessri tal-bniedem u l-eliminazzjoni tal-faqar;"

 16. Politiki soċjali u tal-impjiegi taż-żona tal-euro 

Rapport: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+282, 71, 39

 17. L-użu tad-data tal-utenti ta' Facebook minn Cambridge Analytica u l-impatt fuq il-protezzjoni tad-data 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0480/2018

SuġġettEm.NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0480/2018
(Kumitat LIBE)
§ 9§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE+154, 154, 64
Wara § 114EFDDVSI-30, 320, 4
§ 15§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 16§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 17§test oriġinaliVmaq
1+
2+
3/VE+208, 119, 31
§ 18§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 20§test oriġinali+modifikata oralment
2PPE
1S&D
§ 22§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 29§test oriġinaliVSI+201, 150, 10
§ 30§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE+203, 148, 2
3+
§ 31§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 32§test oriġinaliVmaq
1+
2+
3+
Wara § 323ALDE+
§ 35§test oriġinaliVsep+
Premessa G§test oriġinaliVmaq
1+
2+
Premessa J§test oriġinaliVmaq
1+
2+
Premessa AE§test oriġinaliVmaq
1+
2+
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)+
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
PPE:§ 29
EFDD:emenda 4
ECR:§ 29
Talbiet għal votazzjoni separata
PPE:§§ 29, 35
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
PPE:
§ 15
l-ewwel parti"Jenfasizza li l-pjattaformi tal-midja soċjali mhumiex sempliċement pjattaformi passivi li biss jiġbru flimkien kontenut iġġenerat mill-utenti, iżda li l-iżviluppi teknoloġiċi wessgħu l-ambitu u r-rwol ta' dawn il-kumpaniji bl-introduzzjoni ta' reklamar ibbażat fuq l-algoritmi u l-pubblikazzjoni tal-kontenuti;"
it-tieni parti"jikkonkludi li dan ir-rwol il-ġdid għandu jkun rifless fil-qasam regolatorju;"
§ 16
l-ewwel parti"Jieħu nota, b'dispjaċir, li l-kumpanija Facebook ma kenitx lesta tibgħat membri tal-persunal li kellhom il-livell tekniku u r-responsabbiltà korporattiva xierqa biex jattendu s-seduti ta' smigħ, u jirrimarka li dan l-atteġġjament huwa ta' detriment għall-fiduċja taċ-ċittadini Ewropej fil-pjattaformi soċjali;"
it-tieni parti"jiddispjaċih li Mark Zuckerberg ma riedx jattendi seduta ta' smigħ pubbliku mal-Membri;"
§ 17
l-ewwel parti"Jieħu nota li l-kumpanija Facebook mhux biss kisret il-fiduċja taċ-ċittadini tal-UE, iżda kisret ukoll id-dritt tal-UE, u"
it-tieni parti"jfakkar li matul is-seduti ta' smigħ, rappreżentant ta' Facebook ikkonferma li l-kumpanija kienet konxju li t-termini u l-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni "This is your digital life" iddikjaraw li d-data miġbura mill-applikazzjoni setgħet tintbagħat lil partijiet terzi;"
it-tielet parti"jikkonkludi li Facebook konxjament daħlet f'kuntratt ma' żviluppatur tal-applikazzjonijiet li ħabbar apertament li jirriżerva d-dritt li jiżvela data personali lil partijiet terzi; jikkonkludi, barra minn hekk, li Facebook hija l-kontrollur tad-data personali, u għalhekk hija legalment responsabbli meta tidħol f'kuntratt ma' proċessur li jikser id-dritt tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data;"
§ 30
l-ewwel parti"Jieħu nota li l-abbuż ta' data personali jaffettwa d-drittijiet fundamentali ta' biljuni ta' nies madwar id-dinja; iqis li l-GDPR u d-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika jipprovdu l-ogħla standards ta' protezzjoni; jiddeplora d-deċiżjoni tal-kumpanija Facebook li twarrab lil 1,5 biljun utent f'pajjiżi terzi mill-protezzjoni mogħtija mill-GDPR u mid-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika;"
it-tieni parti"jikkontesta l-legalità ta' pass bħal dan;"
it-tielet parti"iħeġġeġ lill-pjattaformi online kollha japplikaw l-istandards tal-GDPR (u dawk tal-Privatezza Elettronika) fis-servizzi kollha tagħhom, irrispettivament minn fejn jiġu offruti, peress li standard għoli ta' protezzjoni tad-data personali qed jitqies dejjem aktar bħala vantaġġ kompetittiv kbir;"
§ 31
l-ewwel parti"Jitlob li l-Kummissjoni Ewropea taġġorna u tqawwi r-regoli tal-kompetizzjoni biex jirriflettu r-realtà diġitali, u teżamina l-mudell kummerċjali tal-pjattaformi tal-midja soċjali u s-sitwazzjoni possibbilment monopolistika tagħhom, b'kunsiderazzjoni debita tal-fatt li tali sitwazzjoni tista' tkun preżenti minħabba l-ispeċifiċità tal-marka u l-ammont ta' data personali li tinżamm, aktar mill-preżenza ta' sitwazzjoni ta' monopolju tradizzjonali, u tieħu l-miżuri meħtieġa bħala rimedju;"
it-tieni parti"jitlob li l-Kummissjoni tipproponi emendi għall-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi li jirrikjedu wkoll li fornituri ta' komunikazzjonijiet over-the-top jagħmlu interkonnessjoni ma' oħrajn, biex jingħeleb l-effett ta' intrappolament tal-utenti tagħhom;"
§ 32
l-ewwel parti"Jitlob li l-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi l-oħra kollha tal-Unjoni Ewropea jivverifikaw li l-paġni tal-midja soċjali u l-għodod ta' analiżi u marketing li jużaw fis-siti web rispettivi tagħhom bl-ebda mod ma jqiegħdu f'riskju d-data personali taċ-ċittadini;"
it-tieni parti"jissuġġerilhom jevalwaw il-politiki tal-komunikazzjoni kurrenti tagħhom minn dik il-perspettiva, liema evalwazzjoni tista' twassal biex iqisu jekk għandhomx jagħlqu l-kontijiet Facebook tagħhom bħala kundizzjoni neċessarja għall-protezzjoni tad-data personali ta' kull individwu li jikkuntattjahom;"
it-tielet parti"jagħti istruzzjonijiet lid-dipartiment ta' komunikazzjoni tiegħu stess biex iżommu strettament mal-Linji Gwida tal-KEPD dwar il-protezzjoni tad-data personali pproċessata mis-servizzi web ipprovduti mill-istituzzjonijiet tal-UE;"
Premessa G
l-ewwel parti"billi r-reazzjoni inizjali tal-kumpaniji kkonċernati ma ssodisfatx l-istandards mistennija"
it-tieni parti"u ma ppermettietx investigazzjoni sħiħa u indipendenti mill-awtoritajiet ikkonċernati, la fil-livell nazzjonali u lanqas f'dak Ewropew;"
Premessa J
l-ewwel parti"billi l-kumpanija Facebook irrifjutat li tiddelega membri tal-persunal bil-livell adatt ta' responsabbiltà u li għandhom il-kompetenza teknika u l-għarfien meħtieġa kif kienu talbu l-Presidenti tal-Kumitati kkonċernati, u minflok bagħtet membri tat-tim inkarigati mill-politika pubblika għal kull waħda mit-tliet seduti ta' smigħ;"
it-tieni parti"billi l-informazzjoni mogħtija mir-rappreżentanti ta' Facebook waqt is-seduti ta' smigħ kienet nieqsa mill-preċiżjoni rigward il-miżuri konkreti u speċifiċi li l-kumpanija ħadet biex tiżgura konformità sħiħa mad-dritt tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data, u kienet ta' natura aktar ġenerali;"
Premessa AE
l-ewwel parti" billi r-responsabbiltà u t-trasparenza tal-algoritmi huma essenzjali biex jiġi żgurat li l-individwi jkunu infurmati sewwa dwar l-ipproċessar tad-data personali tagħhom u jifhmuh ċar;"
it-tieni parti"billi dan għandu jiġi tradott fl-implimentazzjoni ta' miżuri tekniċi u operazzjonali li jiżguraw it-trasparenza u nondiskriminazzjoni fit-teħid awtomatizzat tad-deċiżjonijiet, u li jipprojbixxu l-kalkolu tal-probabbiltà tal-imġiba individwali; billi t-trasparenza għandha tagħti lill-individwi informazzjoni sinifikanti dwar il-loġika involuta, is-sinifikat u l-konsegwenzi previsti; billi dan għandu jinkludi informazzjoni dwar id-data użata għat-taħriġ fl-analitika tal-Big Data, u jippermetti lill-individwi jifhmu d-deċiżjonijiet li jaffettwawhom u jżommu għajnejhom fuqhom;"
ECR:
§ 9
l-ewwel parti"Jemmen li t-tfassil ta' profili għal finijiet politiċi u elettorali u t-tfassil ta' profili abbażi ta' mġiba online li jistgħu jiżvelaw preferenzi politiċi, bħal interazzjonijiet ma' kontenut politiku, safejn, skont id-dritt tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data, jirreferu għal opinjonijiet politiċi jew filosofiċi, għandhom ikunu pprojbiti, u hu tal-fehma li l-pjattaformi tal-midja soċjali għandhom jagħmlu monitoraġġ u jinfurmaw attivament lill-awtoritajiet f'każ ta' okkorrenzi ta' tali mġiba;"
it-tieni parti"jemmen ukoll li t-tfassil tal-profili għal skopijiet politiċi u elettorali bbażat fuq data oħra, bħal fatturi soċjoekonomiċi jew demografiċi, għandu jiġi pprojbit; jistieden lill-partiti politiċi u lil atturi oħra involuti fl-elezzjonijiet biex joqogħdu lura milli jużaw it-tfassil ta' profili għall-finijiet politiċi u elettorali; jistieden lill-partiti politiċi jkunu trasparenti rigward l-użu li jagħmlu minn pjattaformi u data online;"
§ 18
l-ewwel parti"Jieħu nota tat-titjib magħmul minn Facebook f'dak li għandu x'jaqsam mal-privatezza wara l-iskandlu ta' Facebook/Cambridge Analytica, iżda jfakkar li l-kumpanija wiegħdet awditu intern sħiħ li l-Parlament Ewropew għadu ma ġiex infurmat bih,"
it-tieni parti"u jirrakkomanda li Facebook jagħmel bidliet sostanzjali fil-pjattaforma tiegħu biex jiżgura l-konformità tiegħu mal-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data;"
§ 22
l-ewwel parti"Jistieden lill-pjattaformi online kollha biex jintroduċu b'urġenza l-miżuri ta' trasparenza previsti fir-rigward tar-reklamar politiku, li għandhom jinkludu l-konsultazzjoni dwar dawn l-għodod u l-evalwazzjoni tagħhom min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali inkarigati mill-osservazzjoni u mill-kontroll tal-elezzjonijiet;"
it-tieni parti"jinsisti li tali reklamar politiku u elettorali ma għandux isir fuq il-bażi ta' profili ta' utenti individwali;"
Varji
Claude Moraes ressaq l-emenda orali li ġejja għal § 20:
"Jirrileva l-urġenza li jiġi miġġieled kwalunkwe tentattiv ta' manipulazzjoni tal-elezzjonijiet tal-UE u li jissaħħu r-regoli applikabbli għall-pjattaformi online rigward it-tħarbit tal-introjtu mir-reklamar ta' kontijiet u siti web li jxerrdu d-diżinformazzjoni; Jilqa' l-pjanijiet direzzjonali individwali li jistabbilixxu azzjonijiet konkreti biex jiġġieldu d-diżinformazzjoni fl-Istati Membri kollha tal-UE, liema pjanijiet ġew ippreżentati lill-Kummissjoni minn pjattaformi online u mill-industrija tar-reklamar fis-16 ta' Ottubru 2018; iħeġġeġ lill-pjattaformi online biex jimmarkaw il-kontenut kondiviż mill-bots billi japplikaw regoli trasparenti, iħaffu t-tneħħija ta' kontijiet foloz, jottemperaw ruħhom mal-ordnijiet tal-qrati biex jagħtu d-dettalji ta' dawk li joħolqu kontenuti illegali, u jaħdmu ma' verifikaturi tal-fatti indipendenti u ma' akkademiċi biex jinformaw lill-utenti dwar id-diżinformazzjoni ta' estensjoni sinifikanti u joffru korrezzjonijiet kull meta jkunu disponibbli;"

 18. Il-qtil tal-ġurnalist Jamal Khashoggi fil-konsulat Sawdi f'Istanbul 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018, B8-0508/2018

SuġġettEm.NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0498/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
§ 11§test oriġinaliVSI+291, 34, 19
§ 14§test oriġinaliVSI+242, 23, 78
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+325, 1, 19
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B8-0498/2018S&D
B8-0499/2018ECR
B8-0500/2018Verts/ALE
B8-0501/2018GUE/NGL
B8-0503/2018ALDE
B8-0505/2018EFDD
B8-0508/2018PPE
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
GUE/NGL:§ 14
ENF:§ 11
Verts/ALE:§ 14 u votazzjoni finali
PPE:votazzjoni finali
Talbiet għal votazzjoni separata
ECR:§ 14
GUE/NGL:§ 11
Varji
Javier Couso Permuy (Grupp GUE/NGL) hija wkoll firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0498/2018.

 19. Is-sitwazzjoni fil-Baħar ta' Azov 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018

SuġġettEm.NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0493/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)+
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B8-0493/2018PPE
B8-0494/2018Verts/ALE
B8-0495/2018S&D
B8-0496/2018ECR
B8-0497/2018ALDE

 20. Is-sitwazzjoni fil-Venezwela 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018, B8-0509/2018

SuġġettEm.NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0351/2018
(PPE, ECR, ALDE)
§ 6§test oriġinaliVSI+183, 112, 19
Premessa E§test oriġinaliVsep+
Premessa M§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE+167, 131, 18
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+268, 25, 26
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B8-0351/2018PPE
B8-0502/2018S&D
B8-0504/2018ECR
B8-0506/2018ALDE
B8-0507/2018Verts/ALE
B8-0509/2018GUE/NGL
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
PPE:§ 6 u votazzjoni finali
GUE/NGL:votazzjoni finali
S&D:§ 6
Talbiet għal votazzjoni separata
S&D:§ 6
Verts/ALE:Premessa E
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
Verts/ALE:
Premessa M
l-ewwel parti"billi żewġ tentattivi biex jinbena djalogu nazzjonali bejn il-gvern u l-oppożizzjoni, iffaċilitati mill-Vatikan u minn medjaturi internazzjonali bil-għan li tinstab soluzzjoni għall-kriżi, fallew"
it-tieni parti"minħabba n-nuqqas ta' serjetà tal-awtoritajiet tal-Venezwela, li ffukaw esklużivament fuq li jippruvaw jiggwadanjaw iż-żmien u fuq ir-rikonoxximent internazzjonali;"
Varji
Neoklis Sylikiotis (Grupp GUE/NGL) hija wkoll firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0509/2018.

 21. Il-promozzjoni tar-rikonoxximent reċiproku awtomatiku tad-diplomi 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0492/2018

SuġġettEm.NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0492/2018
(Kumitat CULT)
Wara § 18GUE/NGL-
Wara § 29GUE/NGL-
Wara § 310GUE/NGL-
Wara § 411GUE/NGL-
§ 6§test oriġinaliVmaq
1/VSI+282, 24, 1
2/VSI+241, 51, 8
§ 73EmTENF-
Wara l-Premessa A1ENFVSI-24, 274, 8
Premessa C2EmTENF-
Wara l-Premessa H4GUE/NGL-
5GUE/NGL-
6GUE/NGL-
7GUE/NGL-
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)+
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ENF:emenda 1, § 6
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
ENF:
§ 6
l-ewwel partiIt-test sħiħ apparti l-kliem: "ir-refuġjati u l-migranti"
it-tieni partidan il-kliem

 22. Il-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: Wasal iż-żmien li naġixxu! 

Rapport: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+215, 47, 36

 23. L-isfruttar tal-globalizzazzjoni - aspetti kummerċjali 

Rapport: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

SuġġettEm.NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
§ 471+ minn 76 MembruVSI-134, 147, 7
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+115, 42, 131
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
S&D:emenda 1
Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Frar 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza