Indeks 
Zapisnik
PDF 304kWORD 85k
Četvrtak, 25. listopada 2018. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Porast neofašističkog nasilja u Europi (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Dobrobit životinja, upotreba antimikrobnih sredstava i utjecaj industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš (podneseni prijedlozi rezolucija)
 4.Ubojstvo novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu (podneseni prijedlozi rezolucija)
 5.Stanje na Azovskom moru (podneseni prijedlozi rezolucija)
 6.Stanje u Venezueli (podneseni prijedlozi rezolucija)
 7.Provedba Uredbe o medicinskim proizvodima i Uredbe o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima (rasprava)
 8.Uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji: vrijeme je za djelovanje! (kratko predstavljanje)
 9.Kako ovladati globalizacijom: trgovinski aspekti (kratko predstavljanje)
 10.Zaštita financijskih interesa EU-a – Povrat novca i imovine iz trećih zemalja u slučajevima prijevare (kratko predstavljanje)
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Nagrada „Saharov” 2018. (proglašenje dobitnika)
 13.Glasovanje
  13.1.Uvoz kulturnih dobara ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  13.2.Zaštita financijskih interesa EU-a – Povrat novca i imovine iz trećih zemalja u slučajevima prijevare (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  13.3.Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Nepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom ***I (glasovanje)
  13.4.Odobravanje primjene i nadzor nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini ***I (glasovanje)
  13.5.Veterinarsko-medicinski proizvodi ***I (glasovanje)
  13.6.Proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba hrane za životinje s dodanim lijekovima ***I (glasovanje)
  13.7.Naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila ***I (glasovanje)
  13.8.Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu ***I (glasovanje)
  13.9.Višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove ***I (glasovanje)
  13.10.Mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo ***I (glasovanje)
  13.11.Mjesto sjedišta Europske agencije za lijekove ***I (glasovanje)
  13.12.Porast neofašističkog nasilja u Europi (glasovanje)
  13.13.Dobrobit životinja, upotreba antimikrobnih sredstava i utjecaj industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš (glasovanje)
  13.14.Konferencija UN-a o klimatskim promjenama (COP24) koja će se održati 2018. u Katowicama (Poljska) (glasovanje)
  13.15.Četrnaesti sastanak Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP14) (glasovanje)
  13.16.Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja (glasovanje)
  13.17.Upotreba podataka korisnika Facebooka od strane društva Cambridge Analytica i utjecaj na zaštitu podataka (glasovanje)
  13.18.Ubojstvo novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu (glasovanje)
  13.19.Stanje na Azovskom moru (glasovanje)
  13.20.Stanje u Venezueli (glasovanje)
  13.21.Promicanje uzajamnog automatskog priznavanja diploma (glasovanje)
  13.22.Uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji: vrijeme je za djelovanje! (glasovanje)
  13.23.Kako ovladati globalizacijom: trgovinski aspekti (glasovanje)
 14.Obrazloženja glasovanja
 15.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 16.Nastavak dnevne sjednice
 17.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 18.Pravedno tržište za industriju (rasprava)
 19.Podnošenje dokumenata
 20.Predstavke
 21.Odluke o određenim dokumentima
 22.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 23.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 24.Zatvaranje dnevne sjednice
 25.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:01 h.


2. Porast neofašističkog nasilja u Europi (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjave Vijeća i Komisije: Porast neofašističkog nasilja u Europi (2018/2869(RSP))

Rasprava je održana 2. listopada 2018. (točka 17 zapisnika od 2.10.2018.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o porastu neofašističkog nasilja u Europi (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé i Josep-Maria Terricabras, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou i Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o porastu neofašističkog nasilja u Europi (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o porastu neofašističkog nasilja u Europi (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o porastu neofašističkog nasilja u Europi (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, o porastu neofašističkog nasilja u Europi (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Glasovanje: točka 13.12 zapisnika od 25.10.2018..


3. Dobrobit životinja, upotreba antimikrobnih sredstava i utjecaj industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš (podneseni prijedlozi rezolucija)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000095/2018) koje su postavili Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz i Josef Weidenholzer Komisiji o dobrobiti životinja, upotrebi antimikrobnih sredstava i utjecaju industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš (B8-0410/2018)

Rasprava je održana četvrtka 4. listopada 2018. (točka 12 zapisnika od 4.10.2018.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez i Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner i Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi i Laura Agea, au nom du groupe EFDD, o dobrobiti životinja, upotrebi antimikrobnih sredstava i utjecaju industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš (2018/2858(RSP)) (B8-0484/2018);

—   Herbert Dorfmann, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o dobrobiti životinja, upotrebi antimikrobnih sredstava i utjecaju industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš (2018/2858(RSP)) (B8-0485/2018);

—   Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg i Beata Gosiewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o dobrobiti životinja, upotrebi antimikrobnih sredstava i utjecaju industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš (2018/2858(RSP)) (B8-0487/2018);

—   Fredrick Federley, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o dobrobiti životinja, upotrebi antimikrobnih sredstava i utjecaju industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš (2018/2858(RSP)) (B8-0489/2018).

Glasovanje: točka 13.13 zapisnika od 25.10.2018..


4. Ubojstvo novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Ubojstvo novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu (2018/2885(RSP))

Rasprava je održana utorka 23. listopada 2018. (točka 14 zapisnika od 23.10.2018.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano i Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o ubojstvu novinara Džemala Hašogdžija u saudijskom konzulatu u Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil i Valdemar Tomaševski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o ubojstvu novinara Džemala Hašogdžija u saudijskom konzulatu u Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken i Yannick Jadot, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o ubojstvu novinara Džemala Hašogdžija u saudijskom konzulatu u Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018);

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey i Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o ubojstvu novinara Džemala Hašogdžija u saudijskom konzulatu u Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o ubojstvu novinara Džemala Hašogdžija u saudijskom konzulatu u Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o ubojstvu novinara Džemala Hašogdžija u saudijskom konzulatu u Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot-Marie, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o ubojstvu novinara Džemala Hašogdžija u saudijskom konzulatu u Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018).

Glasovanje: točka 13.18 zapisnika od 25.10.2018..


5. Stanje na Azovskom moru (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje na Azovskom moru (2018/2870(RSP))

Rasprava je održana utorka 23. listopada 2018. (točka 15 zapisnika od 23.10.2018.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas i Anders Sellström, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala i Indrek Tarand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula i Liisa Jaakonsaari, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek i Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Glasovanje: točka 13.19 zapisnika od 25.10.2018..


6. Stanje u Venezueli (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Venezueli (2018/2891(RSP))

Rasprava je održana utorka 23. listopada 2018. (točka 16 zapisnika od 23.10.2018.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas i Anders Sellström, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Venezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis i Ramón Jáuregui Atondo, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Venezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Venezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018);

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u Venezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018);

—   Molly Scott Cato i Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Venezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas i Ángela Vallina, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u Venezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Glasovanje: točka 13.20 zapisnika od 25.10.2018..


7. Provedba Uredbe o medicinskim proizvodima i Uredbe o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000085/2018) koje su postavili Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Provedba Uredbe o medicinskim proizvodima i Uredbe o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima (B8-0416/2018)

Mairead McGuinness obrazložila je pitanje.

Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Biljana Borzan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Gesine Meissner, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Biljana Borzan, kako bi pojasnila svoj govor, Joëlle Mélin, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, Stanislav Polčák, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Dobromir Sośnierz, Carlos Zorrinho, Mairead McGuinness, Tiemo Wölken, Soledad Cabezón Ruiz, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Gesine Meissner, i Michèle Rivasi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Grapini, Notis Marias i Julie Ward.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Rasprava je zaključena.


8. Uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji: vrijeme je za djelovanje! (kratko predstavljanje)

Izvješće o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji: vrijeme je za djelovanje! [2018/2023(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Ismail Ertug održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Grapini, Notis Marias i Gesine Meissner.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 13.22 zapisnika od 25.10.2018..


9. Kako ovladati globalizacijom: trgovinski aspekti (kratko predstavljanje)

Izvješće o ovladavanju globalizacijom: trgovinski aspekti [2018/2005(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Joachim Schuster održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Notis Marias, Bill Etheridge, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling i Nicola Caputo.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 13.23 zapisnika od 25.10.2018..


10. Zaštita financijskih interesa EU-a – Povrat novca i imovine iz trećih zemalja u slučajevima prijevare (kratko predstavljanje)

Izvješće o zaštiti financijskih interesa EU-a – Povrat novca i imovine iz trećih zemalja u slučajevima prijevare [2018/2006(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Cătălin Sorin Ivan održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Grapini, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 13.2 zapisnika od 25.10.2018..

(Sjednica je prekinuta u 10:45 h radi glasovanja.)


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

11. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:02 h.


12. Nagrada „Saharov” 2018. (proglašenje dobitnika)

Predsjednik je obavijestio da je Konferencija predsjednika Klubova zastupnika odlučila dodijeliti Nagradu Saharov za 2018. ukrajinskom redatelju Olegu Sencovu.

Dodjela Nagrade održat će se tijekom zasjedanja Parlamenta u prosincu 2018. u Strasbourgu.

PREDSJEDA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
potpredsjednik

Govorila je Maria Grapini.


13. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


13.1. Uvoz kulturnih dobara ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvozu kulturnih dobara [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelji: Alessia Maria Mosca i Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0418)

Govorio je Daniel Dalton (izvjestitelj), nakon glasovanja, te zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


13.2. Zaštita financijskih interesa EU-a – Povrat novca i imovine iz trećih zemalja u slučajevima prijevare (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zaštiti financijskih interesa EU-a – Povrat novca i imovine iz trećih zemalja u slučajevima prijevare [2018/2006(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0419)


13.3. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Nepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Odobren

Govorili su:

Prije glasovanja, sukladno članku 69.c stavku 2. podstavku 2. Poslovnika Paolo De Castro (izvjestitelj) koji je podržao odluku Odbora AGRI i Daniel Caspary koji je bio protiv te odluke.


13.4. Odobravanje primjene i nadzor nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 o utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0420)


13.5. Veterinarsko-medicinski proizvodi ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o veterinarsko-medicinskim proizvodima [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0421)


13.6. Proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba hrane za životinje s dodanim lijekovima ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi hrane za životinje s dodanim lijekovima i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/167/EEZ [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0422)


13.7. Naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0423)


13.8. Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EU o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0424)

Govorio je Andrzej Grzyb (izvjestitelj), nakon glasovanja, te zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


13.9. Višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za Baltičko more i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007 i (EZ) br. 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0425)

Govorio je Alain Cadec (izvjestitelj), nakon glasovanja, te zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


13.10. Mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 s obzirom na mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

IZJAVA VIJEĆA

Odobren (P8_TA(2018)0426)


13.11. Mjesto sjedišta Europske agencije za lijekove ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 s obzirom na mjesto sjedišta Europske agencije za lijekove [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

IZJAVA VIJEĆA

Odobren (P8_TA(2018)0427)


13.12. Porast neofašističkog nasilja u Europi (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 25. listopada 2018. (točka 2 zapisnika od 25.10.2018.).

Prijedlozi rezolucija B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 i B8-0488/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0481/2018

(koji zamjenjujeB8-0481/2018, B8-0482/2018 i B8-0483/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Soraya Post i Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Eleonora Forenza i Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Ana Miranda u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0428)

(Prijedlozi rezolucija B8-0486/2018 i B8-0488/2018 se ne razmatraju.)

Govorili su:

Kristina Winberg prije glasovanja i Cecilia Wikström prije glasovanja o amandmanu 2.

Marcus Pretzell iznio je usmeni amandman na stavak14. Jens Geier izjasnio se protiv tog usmenog amandmana. Budući da je više od 40 zastupnika glasovalo protiv uzimanja u obzir usmenog amandmana, on nije prihvaćen.


13.13. Dobrobit životinja, upotreba antimikrobnih sredstava i utjecaj industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 25. listopada 2018. (točka 3 zapisnika od 25.10.2018.).

Prijedlozi rezolucija B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 i B8-0489/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0484/2018

(koji zamjenjujeB8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 i B8-0489/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Michel Dantin i Herbert Dorfmann, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Karin Kadenbach, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson i John Flack, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Elsi Katainen u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Stefan Eck, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Keith Taylor i Thomas Waitz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato i Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0429)


13.14. Konferencija UN-a o klimatskim promjenama (COP24) koja će se održati 2018. u Katowicama (Poljska) (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000089/2018) koje je postavio Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout i Estefanía Torres Martínez, u ime Odbora ENVI, Vijeću: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama, 2018., Katowice, Poljska (COP24) (B8-0411/2018)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000090/2018) koje je postavio Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout i Estefanía Torres Martínez, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama, 2018., Katowice, Poljska (COP24) (B8-0412/2018)

Rasprava je održana 22. listopada 2018. (točka 13 zapisnika od 22.10.2018.).

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout i Piernicola Pedicini, u ime Odbora ENVI, o Konferenciji UN-a o klimatskim promjenama 2018. u Katowicama, Poljska (COP24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0430)


13.15. Četrnaesti sastanak Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP14) (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000115/2018) koje je postavio Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini i Jean-François Jalkh, u ime Odbora ENVI, Vijeću: 14. sastanak Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP14) (B8-0413/2018)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000116/2018) koje je postavio Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini i Jean-François Jalkh, u ime Odbora ENVI, Komisiji: 14. sastanak Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP14) (B8-0414/2018)

Rasprava je održana 22. listopada 2018. (točka 13 zapisnika od 22.10.2018.).

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor i Piernicola Pedicini, u ime Odbora ENVI, o 14. sastanku Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0431)


13.16. Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja (glasovanje)

Izvješće o politici zapošljavanja i socijalnoj politici europodručja [2018/2034(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0432)


13.17. Upotreba podataka korisnika Facebooka od strane društva Cambridge Analytica i utjecaj na zaštitu podataka (glasovanje)

Prijedlog rezolucije (B8-0480/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0433)

Govorili su:

Frank Engel prije glasovanja o amandmanu 4. kako bi zatražio odgodu glasovanja, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann (predsjednik je podsjetio na odredbe članka 190. Poslovnika), Daniel Caspary i Izaskun Bilbao Barandica o tom zahtjevu. Parlament je odbacio zahtjev.

Claude Moraes podnio je usmeni amandman na stavak 20, koji je usvojen.


13.18. Ubojstvo novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 25. listopada 2018. (točka 4 zapisnika od 25.10.2018.).

Prijedlozi rezolucija B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 i B8-0508/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0498/2018

(koji zamjenjujeB8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 i B8-0508/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström i László Tőkés, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Victor Boştinaru i Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Karol Karski, Charles Tannock i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat i Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand i Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0434)


13.19. Stanje na Azovskom moru (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 2.5 listopada 2018. (točka 5 zapisnika od 25.10.2018.).

Prijedlozi rezolucija B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 i B8-0497/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0493/2018

(koji zamjenjujeB8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 i B8-0497/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas i Anders Sellström, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari i Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska i Ryszard Antoni Legutko, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Rebecca Harms i Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0435)


13.20. Stanje u Venezueli (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 25. listopada 2018. (točka 6. zapisnika od 25.10.2018.).

Prijedlozi rezolucija B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 i B8-0509/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0351/2018

(koji zamjenjujeB8-0351/2018, B8-0504/2018 i B8-0506/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas i Anders Sellström, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Charles Tannock, Karol Karski i Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0436)

(Prijedlozi rezolucija B8-0502/2018, B8-0507/2018 i B8-0509/2018 se ne razmatraju.)

Govorili su:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, nakon glasovanja o stavku 6.


13.21. Promicanje uzajamnog automatskog priznavanja diploma (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0492/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0437)


13.22. Uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji: vrijeme je za djelovanje! (glasovanje)

Izvješće o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji: vrijeme je za djelovanje! [2018/2023(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0438)


13.23. Kako ovladati globalizacijom: trgovinski aspekti (glasovanje)

Izvješće o ovladavanju globalizacijom: trgovinski aspekti [2018/2005(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0439)


14. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

(Glasovanje od srijede, 24. listopada 2018.)

Izvješće: Carlos Coelho - A8-0347/2017
Monica Macovei i Daniel Hannan

Izvješće: Carlos Coelho - A8-0349/2017
Monica Macovei.

(Glasovanje od četvrtka, 25. listopada 2018.)

Izvješće: Alessia Maria Mosca i Daniel Dalton - A8-0308/2018
Andrejs Mamikins, Eleonora Forenza i Michaela Šojdrová

Izvješće: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - A8-0202/2018
Jan Zahradil

Prijedlog zajedničke rezolucije: Porast neofašističkog nasilja u Europi RC-B8-0481/2018
Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil i Eleonora Forenza

Prijedlog zajedničke rezolucije: Dobrobit životinja, upotreba antimikrobnih sredstava i utjecaj industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš - RC-B8-0484/2018
Urszula Krupa

Prijedlog rezolucije: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama (COP24) koja će se održati 2018. u Katowicama (Poljska) - B8-0477/2018
Seán Kelly i Dobromir Sośnierz

Prijedlog rezolucije: Upotreba podataka korisnika Facebooka od strane društva Cambridge Analytica i utjecaj na zaštitu podataka - B8-0480/2018
Seán Kelly

Prijedlog rezolucije: Promicanje uzajamnog automatskog priznavanja diploma - B8-0492/2018
Jeroen Lenaers.


15. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 14:16 h.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

16. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


17. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


18. Pravedno tržište za industriju (rasprava)

Izjava Komisije: Pravedno tržište za industriju (2018/2683(RSP))

Margrethe Vestager (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Seán Kelly u ime Kluba zastupnika PPE-a, Edouard Martin u ime Kluba zastupnika S&D-a, Urszula Krupa u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Klaus Buchner u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jean-Luc Schaffhauser u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Monika Smolková.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: José Blanco López.

Govorila je Margrethe Vestager.

Rasprava je zaključena.


19. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da postanu stranke, u interesu Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama (CETS br. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

CULT

- Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Protokol o izmjeni Konvencije Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

DEVE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu preraspodjele preostalih iznosa preuzetih obveza za potporu provedbi odluka Vijeća (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601 ili njihove dodjele drugim djelovanjima u okviru nacionalnih programa (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

2) zastupnika, prijedlozi rezolucija (članak 133. Poslovnika)

- Angelo Ciocca. Prijedlog rezolucije o ukidanju aranžmana „Sve osim oružja” u Kambodži (B8-0395/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zaštiti životinja koje se uzgajaju u planinskim područjima od predacije vukova (B8-0396/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Joëlle Mélin. Prijedlog rezolucije o afričkoj svinjskoj kugi: ozbiljnom poljoprivredno-prehrambenom riziku (B8-0398/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

INTA

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o uvođenju subvencija za obiteljske troškove povezane sa školovanjem (B8-0470/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Prijedlog rezolucije o poticanju biodinamičke poljoprivrede (B8-0471/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o napadima sumpornom kiselinom (B8-0475/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Philippe Loiseau. Prijedlog rezolucije o krizi nastaloj zbog svinjske kuge (B8-0476/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI


20. Predstavke

Sljedeće predstavke unesene su u registar pod niže navedenim datumima i upućene nadležnom odboru u skladu s člankom 215. stavcima 9. i 10. Poslovnika:

19. listopada 2018.

Jacek Masztalerz (br. 0846/2018); Grigorios Zorzos (br. 0847/2018); Heiko Fritschen (br. 0848/2018); (*) (br. 0849/2018); Margit Voján (br. 0850/2018); (*) (br. 0852/2018); (*) (br. 0853/2018); (*) (br. 0854/2018); Guido Brügmann (br. 0855/2018); (*) (br. 0856/2018); Daniela Peters (br.0857/2018); (*) (br. 0858/2018); (*) (br.0859/2018); Aritz Zulueta Juaristi (br. 0860/2018); (*) (br. 0861/2018); (*) (br. 0862/2018); (*) (br. 0863/2018); Héctor Chiralt Hernández (br. 0864/2018); Kapka Panayotova (Centre for Independent Living Sofia) (br. 0865/2018); Marco Bava (br. 0866/2018); Max Huhn (br. 0867/2018); (*) (br. 0868/2018); (*) (br. 0869/2018); (*) (br. 0870/2018); (*) (br. 0871/2018); (*) (br. 0872/2018); Roberto Monfredini (Comune di Modena) (br. 0873/2018); Patricio Oschlies Serrano (br. 0874/2018); Jésus Mallol Escobar (br. 0875/2018); Fabian Knipper (br. 0876/2018); Willi Stolz (br. 0877/2018); Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening) (br. 0878/2018); Thomas Huber (br. 0879/2018); (*) (br. 0880/2018); (*) (br. 0881/2018); (*) (br. 0882/2018); (*) (br. 0883/2018); (*) (br. 0884/2018); (*) (br. 0885/2018); Juan Manuel Segarra Mucientes (br. 0886/2018); (*) (br. 0887/2018); (*) (br. 0888/2018); Salvatore Coscarelli (br. 0889/2018); (*) (br. 0890/2018); (*) (br. 0891/2018); (*) (br. 0892/2018); (*) (br. 0893/2018); (*) (br. 0894/2018); Gerhard Hanreich (br. 0895/2018); (*) (br. 0896/2018); (*) (br. 0897/2018); Friedrich Klinge (br. 0898/2018); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (br. 0899/2018); (*) (br. 0900/2018); Maarten Vergucht (br. 0901/2018); Iolanda Mato Creo (br. 0902/2018); Arman Sarkisyan (br. 0903/2018); (*) (br. 0904/2018); (*) (br. 0905/2018).

(*) Povjerljivo ime

Podnositelj predstavke povukao je predstavku br. 0851/2018 nakon njezina upisa na dnevni red.


21. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o povlačenju već odobrenog zakonodavnog izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)

Odbor INTA

- Provjere stranih ulaganja u strateškim sektorima (2017/2205(INL))

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor INTA

- Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA (2018/2160(INI))
upućeno nadležnom odboru: AFET
mišljenje: FEMM, INTA

Odbor PETI

- Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
upućeno nadležnom odboru: TRAN
mišljenje: ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI, PETI

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s najavom Konferencije predsjednika odbora od 18. listopada 2018.)

Odbor JURI

Zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

upućeno nadležnom odboru: JURI

mišljenje: INTA, CONT, ECON (članak 54. Poslovnika), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (članak 39. Poslovnika), LIBE (članak 54. Poslovnika), AFCO, PETI

Izvješća o prijedlozima nezakonodavnih rezolucija u okviru postupka suglasnosti

(U skladu s najavom Konferencije predsjednika odbora od 11. rujna 2018.)

Odbor INTA

- Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma (2018/0272M(NLE) - 2018/0272(NLE))
(mišljenje: DEVE)

Odbor PECH

- Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Republike Côte d’Ivoirea i Europske zajednice (2018.–2024.) (2018/0267M(NLE) - 2018/0267(NLE))
(mišljenje: DEVE, BUDG)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 113. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 18. listopada 2018.)

Odbor AFET

- Preporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o sporazumu o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina (2018/2246(INI))

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 27. rujna 2018.)

- Preporuka Visokom predstavniku i Vijeću o Prijedlogu Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, uz potporu Komisije, Vijeću za odluku Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći (2018/2237(INI))

- Preporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o novom sveobuhvatnom sporazumu između EU-a i Uzbekistana (2018/2236(INI))


22. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 3. Poslovnika, zapisnik s današnje dnevne sjednice dat će se Parlamentu na usvajanje na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


23. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 12. studenog 2018. do 15. studenog 2018.


24. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 15:41 h.


25. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti