Index 
Jegyzőkönyv
PDF 314kWORD 85k
2018. október 25., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A neofasiszta erőszak fokozódása Európában (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Állatjólét, antimikrobiális szerek használata, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásai (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolása Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.Az Azovi-tengeren kialakult helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 6.A venezuelai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 7.Az orvostechnikai eszközökről és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendeletek végrehajtása (vita)
 8.Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítése az Európai Unióban: Ideje cselekedni! (rövid ismertetés)
 9.A globalizáció előnyünkre fordítása: kereskedelmi szempontok (rövid ismertetés)
 10.Az EU pénzügyi érdekeinek védelme – A csalás révén harmadik országokba került pénzek és vagyonok visszaszerzése (rövid ismertetés)
 11.Az ülés folytatása
 12.2018. évi Szaharov-díj (a díjazott megnevezése)
 13.Szavazások órája
  
13.1.Kulturális javak behozatala ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
13.2.Az EU pénzügyi érdekeinek védelme – A csalás révén harmadik országokba került pénzek és vagyonok visszaszerzése (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
13.3.Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: Az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ***I (szavazás)
  
13.4.Az állatgyógyászati készítmények engedélyezése és felügyelete ***I (szavazás)
  
13.5.Állatgyógyászati készítmények ***I (szavazás)
  
13.6.A gyógyszeres takarmányok előállítása, forgalomba hozatala és felhasználása ***I (szavazás)
  
13.7.A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak ***I (szavazás)
  
13.8.A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása ***I (szavazás)
  
13.9.A nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv ***I (szavazás)
  
13.10.Az Európai Bankhatóság székhelye ***I (szavazás)
  
13.11.Az Európai Gyógyszerügynökség székhelye ***I (szavazás)
  
13.12.A neofasiszta erőszak fokozódása Európában (szavazás)
  
13.13.Állatjólét, antimikrobiális szerek használata, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásai (szavazás)
  
13.14.Az ENSZ 2018. évi, Katowicében (Lengyelország) tartandó éghajlatváltozási konferenciája (COP24) (szavazás)
  
13.15.A Biológiai Sokféleség Egyezmény (COP14) 14. ülése (szavazás)
  
13.16.Az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikája (szavazás)
  
13.17.A Facebook felhasználói adatainak a Cambridge Analytica általi használata és ennek az adatvédelemre gyakorolt ​​hatása (szavazás)
  
13.18.Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolása Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán (szavazás)
  
13.19.Az Azovi-tengeren kialakult helyzet (szavazás)
  
13.20.A venezuelai helyzet (szavazás)
  
13.21.Az oklevelek kölcsönös automatikus elismerésének előmozdítása (szavazás)
  
13.22.Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítése az Európai Unióban: Ideje cselekedni! (szavazás)
  
13.23.A globalizáció előnyünkre fordítása: kereskedelmi szempontok (szavazás)
 14.A szavazáshoz fűzött indokolások
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 16.Az ülés folytatása
 17.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 18.Az ipar tisztességes piaca (vita)
 19.Dokumentumok benyújtása
 20.Petíciók
 21.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 22.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 23.A következő ülések időpontja
 24.Az ülés berekesztése
 25.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.01-kor nyitják meg.


2. A neofasiszta erőszak fokozódása Európában (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A neofasiszta erőszak fokozódása Európában (2018/2869(RSP))

A vita időpontja: 2018. október 2. (2018.10.2-i jegyzőkönyv, 17. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az újfasiszta erőszak fokozódásáról Európában (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé és Josep-Maria Terricabras, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou és Dimitrios Papadimoulis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az újfasiszta erőszak fokozódásáról Európában (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az újfasiszta erőszak fokozódásáról Európában (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az újfasiszta erőszak fokozódásáról Európában (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, az újfasiszta erőszak fokozódásáról Európában (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Szavazás: 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.12. pont .


3. Állatjólét, antimikrobiális szerek használata, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásai (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000095/2018), felteszi: Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz és Josef Weidenholzer a Bizottsághoz: Állatjólét, antimikrobiális szerek használata, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásai (B8-0410/2018)

A vitára 2018. október 4-én, csütörtökön kerül sor (2018.10.4-i jegyzőkönyv, 12. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez és Paloma López Bermejo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner és Bas Eickhout, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos, az S&D képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi és Laura Agea, az EFDD képviselőcsoport nevében, az állatjólétről, az antimikrobiális szerek használatáról, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásairól (2018/2858(RSP)) (B8-0484/2018);

—   Herbert Dorfmann, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az állatjólétről, az antimikrobiális szerek használatáról, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásairól (2018/2858(RSP)) (B8-0485/2018);

—   Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg és Beata Gosiewska, az ECR képviselőcsoport nevében, az állatjólétről, az antimikrobiális szerek használatáról, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásairól (2018/2858(RSP)) (B8-0487/2018);

—   Fredrick Federley, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az állatjólétről, az antimikrobiális szerek használatáról, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásairól (2018/2858(RSP)) (B8-0489/2018).

Szavazás: 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.13. pont .


4. Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolása Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolása Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán (2018/2885(RSP))

A vita időpontja: 2018. október 23., kedd (2018.10.23-i jegyzőkönyv, 14. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében, Dzsamál Hasogdzsi újságíró Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán történt meggyilkolásáról (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, Dzsamál Hasogdzsi újságíró Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán történt meggyilkolásáról (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken és Yannick Jadot, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dzsamál Hasogdzsi újságíró Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán történt meggyilkolásáról (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018);

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey és Martin Schirdewan, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dzsamál Hasogdzsi újságíró Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán történt meggyilkolásáról (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, Dzsamál Hasogdzsi újságíró Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán történt meggyilkolásáról (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, Dzsamál Hasogdzsi újságíró Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán történt meggyilkolásáról (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot-Marie, a PPE képviselőcsoport nevében, Dzsamál Hasogdzsi újságíró Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán történt meggyilkolásáról (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018).

Szavazás: 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.18. pont .


5. Az Azovi-tengeren kialakult helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az Azovi-tengeren kialakult helyzet (2018/2870(RSP))

A vita időpontja: 2018. október 23., kedd (2018.10.23-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas és Anders Sellström, a PPE képviselőcsoport nevében, az Azovi-tengeren kialakult helyzetről (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala és Indrek Tarand, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Azovi-tengeren kialakult helyzetről (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula és Liisa Jaakonsaari, az S&D képviselőcsoport nevében, az Azovi-tengeren kialakult helyzetről (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek és Jadwiga Wiśniewska, az ECR képviselőcsoport nevében az Azovi-tengeren kialakult helyzetről (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, az Azovi-tengeren kialakult helyzetről (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Szavazás: 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.19. pont .


6. A venezuelai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A venezuelai helyzet (2018/2891(RSP))

A vita időpontja: 2018. október 23., kedd (2018.10.23-i jegyzőkönyv, 16. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas és Anders Sellström, a PPE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis és Ramón Jáuregui Atondo, az S&D képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018);

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018);

—   Molly Scott Cato és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas és Ángela Vallina, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Szavazás: 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.20. pont .


7. Az orvostechnikai eszközökről és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendeletek végrehajtása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000085/2018), felteszi: Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini és Joëlle Mélin, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az orvostechnikai eszközökről és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendeletek végrehajtása (B8-0416/2018)

Mairead McGuinness kifejti a kérdést.

Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Biljana Borzan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Biljana Borzan, felszólalása pontosítása céljából, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Stanislav Polčák, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Dobromir Sośnierz, Carlos Zorrinho, Mairead McGuinness, Tiemo Wölken, Soledad Cabezón Ruiz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gesine Meissner, és Michèle Rivasi.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini, Notis Marias és Julie Ward.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska.

A vitát berekesztik.


8. Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítése az Európai Unióban: Ideje cselekedni! (rövid ismertetés)

Jelentés „Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítése az Európai Unióban: Ideje cselekedni!” című dokumentumról [2018/2023(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Ismail Ertug rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini, Notis Marias és Gesine Meissner.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.22. pont .


9. A globalizáció előnyünkre fordítása: kereskedelmi szempontok (rövid ismertetés)

Jelentés „A globalizáció előnyünkre fordítása: kereskedelmi szempontok” című dokumentumról [2018/2005(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Joachim Schuster rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Notis Marias, Bill Etheridge, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling és Nicola Caputo.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.23. pont .


10. Az EU pénzügyi érdekeinek védelme – A csalás révén harmadik országokba került pénzek és vagyonok visszaszerzése (rövid ismertetés)

Az EU pénzügyi érdekeinek védelme – A csalás révén harmadik országokba került pénzek és vagyonok visszaszerzése [2018/2006(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Cătălin Sorin Ivan rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini, Notis Marias és Georgios Epitideios.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.2. pont .

(Az ülést 10.45--kor a szavazások kezdetéig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

11. Az ülés folytatása

Az ülés 12.02-kor folytatódik.


12. 2018. évi Szaharov-díj (a díjazott megnevezése)

Az elnök közli, hogy a Képviselőcsoportok Elnökeinek Értekezlete úgy határozott, hogy a 2018. évi Szaharov-díjat Oleg Szencov, ukrán filmrendezőnek ítéli.

A díjátadóra a 2018. decemberi plenáris ülésen kerül sor Strasbourgban.

ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök

Felszólal: Maria Grapini.


13. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


13.1. Kulturális javak behozatala ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a kulturális javak behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadók: Alessia Maria Mosca és Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0418)

Felszólal Daniel Dalton (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


13.2. Az EU pénzügyi érdekeinek védelme – A csalás révén harmadik országokba került pénzek és vagyonok visszaszerzése (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Az EU pénzügyi érdekeinek védelme – A csalás révén harmadik országokba került pénzek és vagyonok visszaszerzése [2018/2006(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0419)


13.3. Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: Az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ***I (szavazás)

Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Jóváhagyva.

Felszólalások

A szavazás előtt, az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően Paolo De Castro (előadó), aki az AGRI bizottság határozata mellett szólal fel, és Daniel Caspary, aki a határozat ellen.


13.4. Az állatgyógyászati készítmények engedélyezése és felügyelete ***I (szavazás)

Jelentés az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0420)


13.5. Állatgyógyászati készítmények ***I (szavazás)

Jelentés az állatgyógyászati készítményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0421)


13.6. A gyógyszeres takarmányok előállítása, forgalomba hozatala és felhasználása ***I (szavazás)

Jelentés a gyógyszeres takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0422)


13.7. A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak ***I (szavazás)

Jelentés a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0423)


13.8. A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása ***I (szavazás)

Jelentés a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0424)

Felszólal Andrzej Grzyb (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


13.9. A nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv ***I (szavazás)

Jelentés a nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a Balti-tengerre vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló (EU) 2016/1139 rendelet módosításáról, valamint a 811/2004/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK és az 1300/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0425)

Felszólal Alain Cadec (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


13.10. Az Európai Bankhatóság székhelye ***I (szavazás)

Jelentés az 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Bankhatóság székhelye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Othmar Karas és Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

A TANÁCS NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0426)


13.11. Az Európai Gyógyszerügynökség székhelye ***I (szavazás)

Jelentés a 726/2004/EK rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség székhelye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

A TANÁCS NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0427)


13.12. A neofasiszta erőszak fokozódása Európában (szavazás)

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2018. október 25. (2018.10.25-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 és B8-0488/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0481/2018

(amely a B8-0481/2018, B8-0482/2018 és B8-0483/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Soraya Post és Tanja Fajon, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Eleonora Forenza és Miguel Urbán Crespo a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Ana Miranda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0428)

(A B8-0486/2018 és B8-0488/2018 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Kristina Winberg A szavazás előtt és Cecilia Wikström a 2. módosításról szóló szavazás előtt.

Marcus Pretzell szóbeli módosítást nyújt be a 14. módosításhoz. Jens Geier A szóbeli módosítás ellen szólal fel. Mivel több mint 40 képviselő ellenzi a szóbeli módosítást, azt nem veszik figyelembe.


13.13. Állatjólét, antimikrobiális szerek használata, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásai (szavazás)

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2018. október 25. (2018.10.25-i jegyzőkönyv, 3. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 és B8-0489/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0484/2018

(amely a B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 és B8-0489/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michel Dantin és Herbert Dorfmann, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Karin Kadenbach, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson és John Flack, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Elsi Katainen, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Stefan Eck, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Keith Taylor és Thomas Waitz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato és Piernicola Pedicini, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0429)


13.14. Az ENSZ 2018. évi, Katowicében (Lengyelország) tartandó éghajlatváltozási konferenciája (COP24) (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000089/2018), felteszi: Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout és Estefanía Torres Martínez, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: az ENSZ 2018. évi, Katowicében (Lengyelország) tartandó éghajlatváltozási konferenciája (COP 24) (B8-0411/2018)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000090/2018), felteszi: Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout és Estefanía Torres Martínez, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az ENSZ 2018-as éghajlatváltozási konferenciája Katowicében (Lengyelország) (COP24) (B8-0412/2018)

A vita időpontja: 2018. október 22. (2018.10.22-i jegyzőkönyv, 13. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout és Piernicola Pedicini, az ENVI bizottság nevében, az ENSZ 2018. évi, Katowicében (Lengyelország) tartandó éghajlatváltozási konferenciájáról (COP 24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0430)


13.15. A Biológiai Sokféleség Egyezmény (COP14) 14. ülése (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000115/2018), felteszi: Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini és Jean-François Jalkh, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: A Biológiai Sokféleség Egyezmény Részes Felei Konferenciájának 14. ülése (B8-0413/2018)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000116/2018), felteszi: Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini és Jean-François Jalkh, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Biológiai Sokféleség Egyezmény Részes Felei Konferenciájának 14. ülése (B8-0414/2018)

A vita időpontja: 2018. október 22. (2018.10.22-i jegyzőkönyv, 13. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor és Piernicola Pedicini, az ENVI bizottság nevében, a Biológiai Sokféleség Egyezmény Részes Felei Konferenciájának 14. üléséről (COP14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0431)


13.16. Az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikája (szavazás)

Jelentés az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikájáról [2018/2034(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0432)


13.17. A Facebook felhasználói adatainak a Cambridge Analytica általi használata és ennek az adatvédelemre gyakorolt ​​hatása (szavazás)

Állásfoglalási indítvány (B8-0480/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0433)

Felszólalások

Frank Engel a 4. módosításról szóló szavazás előtt, a szavazás elhalasztását kérve, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann, (az elnök emlékeztet az eljárási szabályzat 190. cikkének rendelkezéseire) Daniel Caspary és Izaskun Bilbao Barandica e kérelemről. A Parlament elutasítja a kérelmet.

Claude Moraes szóbeli módosító javaslatot nyújtott be a (20) bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


13.18. Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolása Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán (szavazás)

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2018. október 25 (2018.10.25-i jegyzőkönyv, 4. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 és B8-0508/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0498/2018

(amely a B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 és B8-0508/2018 heléyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström és László Tőkés, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Victor Boştinaru és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Karol Karski, Charles Tannock és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat és Paloma López Bermejo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand és Karima Delli, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi és Fabio Massimo Castaldo, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0434)


13.19. Az Azovi-tengeren kialakult helyzet (szavazás)

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2018. október 25. (2018.10.25-i jegyzőkönyv, 5. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 és B8-0497/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0493/2018

(amely a B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 és B8-0497/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas és Anders Sellström, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari és Kati Piri, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska és Ryszard Antoni Legutko, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Rebecca Harms és Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0435)


13.20. A venezuelai helyzet (szavazás)

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2018. október 25. (2018.10.25-i jegyzőkönyv, 6. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 és B8-0509/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0351/2018

(amely a B8-0351/2018, B8-0504/2018 és B8-0506/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas és Anders Sellström, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski és Anna Elżbieta Fotyga, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0436)

(A B8-0502/2018, B8-0507/2018 és B8-0509/2018 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a (6) bekezdésről szóló szavazás után.


13.21. Az oklevelek kölcsönös automatikus elismerésének előmozdítása (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0492/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0437)


13.22. Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítése az Európai Unióban: Ideje cselekedni! (szavazás)

Jelentés „Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítése az Európai Unióban: Ideje cselekedni!” című dokumentumról [2018/2023(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0438)


13.23. A globalizáció előnyünkre fordítása: kereskedelmi szempontok (szavazás)

Jelentés „A globalizáció előnyünkre fordítása: kereskedelmi szempontok” című dokumentumról [2018/2005(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0439)


14. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

(Szavazások órája: 2018. október 24., szerda)

Carlos Coelho -jelentés - A8-0347/2017
Monica Macovei és Daniel Hannan

Carlos Coelho -jelentés - A8-0349/2017
Monica Macovei.

(Szavazások órája: 2018. október 25., csütörtök)

Alessia Maria Mosca és Daniel Dalton -jelentés - A8-0308/2018
Andrejs Mamikins, Eleonora Forenza és Michaela Šojdrová

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy -jelentés - A8-0202/2018
Jan Zahradil

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: A neofasiszta erőszak fokozódása Európában RC-B8-0481/2018
Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil és Eleonora Forenza

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: Állatjólét, antimikrobiális szerek használata, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásai - RC-B8-0484/2018
Urszula Krupa

Állásfoglalási indítvány: Az ENSZ 2018. évi, Katowicében (Lengyelország) tartandó éghajlatváltozási konferenciája (COP24) - B8-0477/2018
Seán Kelly és Dobromir Sośnierz

Állásfoglalási indítvány: A Facebook felhasználói adatainak a Cambridge Analytica általi használata és ennek az adatvédelemre gyakorolt ​​hatása - B8-0480/2018
Seán Kelly

Állásfoglalási indítvány: Az oklevelek kölcsönös automatikus elismerésének előmozdítása - B8-0492/2018
Jeroen Lenaers.


15. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 14.16-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

16. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


17. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


18. Az ipar tisztességes piaca (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az ipar tisztességes piaca (2018/2683(RSP))

Margrethe Vestager (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Edouard Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Monika Smolková.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Blanco López.

Felszólal: Margrethe Vestager.

A vitát berekesztik.


19. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a tagállamoknak az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez (CETS 218 sz.) az Európai Unió érdekében történő csatlakozásra való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

CULT

- Javaslat az Európa Tanácsnak a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezményét módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió érdekében történő megerősítésére a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Javaslat az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

DEVE

- Javaslat az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozatok végrehajtásának támogatására lekötött fennmaradó összegek újbóli lekötése vagy a nemzeti programok keretében megvalósuló egyéb intézkedésekhez történő hozzárendelése tekintetében az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

utalva

illetékes:

LIBE

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Angelo Ciocca. Állásfoglalási indítvány a „fegyver kivételével mindent” elnevezésű rendszer Kambodzsa esetében történő eltörléséről (B8-0395/2018)

utalva

illetékes:

INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a hegyvidéki állattenyésztők farkastámadásokkal szembeni védelméről (B8-0396/2018)

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

ENVI

- Joëlle Mélin. Állásfoglalási indítvány az afrikai sertéspestisről mint komoly agrár-élelmiszeripari kockázatról (B8-0398/2018)

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

INTA

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az iskoláztatási költségek tekintetében a háztartások számára nyújtandó támogatások bevezetéséről (B8-0470/2018)

utalva

illetékes:

CULT

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány a biodinamikus gazdálkodás ösztönzéséről (B8-0471/2018)

utalva

illetékes:

AGRI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a kénsavas támadásokról (B8-0475/2018)

utalva

illetékes:

LIBE

- Philippe Loiseau. Állásfoglalási indítvány a sertéspestis okozta válságról (B8-0476/2018)

utalva

illetékes:

AGRI


20. Petíciók

Az alábbi petíciókat a lent jelzett időpontban nyilvántartásba vették és az eljárási szabályzat 215. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2018. október 19

Jacek Masztalerz (0846/2018); Grigorios Zorzos (0847/2018); Heiko Fritschen (0848/2018); (*) (0849/2018); Margit Voján (0850/2018); (*) (0852/2018); (*) (0853/2018); (*) (0854/2018); Guido Brügmann (0855/2018); (*) (0856/2018); Daniela Peters (0857/2018); (*) (0858/2018); (*) (0859/2018); Aritz Zulueta Juaristi (0860/2018); (*) (0861/2018); (*) (0862/2018); (*) (0863/2018); Héctor Chiralt Hernández (0864/2018); Kapka Panayotova (Centre for Independent Living Sofia) (0865/2018); Marco Bava (0866/2018); Max Huhn (0867/2018); (*) (0868/2018); (*) (0869/2018); (*) (0870/2018); (*) (0871/2018); (*) (0872/2018); Roberto Monfredini (Comune di Modena) (0873/2018); Patricio Oschlies Serrano (0874/2018); Jesús Mallol Escobar (0875/2018); Fabian Knipper (0876/2018); Willi Stolz (0877/2018); Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening) (0878/2018); Thomas Huber (0879/2018); (*) (0880/2018); (*) (0881/2018); (*) (0882/2018); (*) (0883/2018); (*) (0884/2018); (*) (0885/2018); Juan Manuel Segarra Mucientes (0886/2018); (*) (0887/2018); (*) (0888/2018); Salvatore Coscarelli (0889/2018); (*) (0890/2018); (*) (0891/2018); (*) (0892/2018); (*) (0893/2018); (*) (0894/2018); Gerhard Hanreich (0895/2018); (*) (0896/2018); (*) (0897/2018); Friedrich Klinge (0898/2018); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (0899/2018); (*) (0900/2018); Maarten Vergucht (0901/2018); Iolanda Mato Creo (0902/2018); Arman Sarkisyan (0903/2018); (*) (0904/2018); (*) (0905/2018).

(*) titkos név

A 0851/2018. számú petíciót a petíció benyújtója a nyilvántartásba vételt követően visszavonta.


21. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat már engedélyezett saját kezdeményezésű jogalkotási jelentés visszavonásáról (az eljárási szabályzat 52. cikke)

INTA bizottság

A stratégiai ágazatokba való külföldi beruházások átvilágítása (2017/2205(INL))

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

INTA bizottság

- Az arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője (2018/2160(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFET
vélemény: FEMM, INTA

PETI bizottság

- Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN
vélemény: ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI, PETI

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(A Bizottsági Elnökök Értekezletének 2018. október 18-i értesítését követően)

JURI bizottság

Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))utalva az illetékes bizottsághoz: JURI
vélemény: INTA, CONT, ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke), LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke), AFCO, PETI

Nem jogalkotási állásfoglalási indítványt tartalmazó jelentések egyetértési eljárásban (az eljárási szabályzat 99. cikkének (2) bekezdése)

(A Bizottsági Elnökök Értekezletének 2018. szeptember 11-i értesítését követően)

INTA bizottság

- Az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről az EU és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás (2018/0272M(NLE) - 2018/0272(NLE))
vélemény: DEVE

PECH bizottság

- Az Elefántcsontparti Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás (2018–2024) (2018/0267M(NLE) - 2018/0267(NLE))
vélemény: DEVE, BUDG

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 113. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. október 18-i határozatát követően)

AFET bizottság

- Ajánlás a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai alelnökének/főképviselőjének az EU és Monaco, Andorra és San Marino közötti társulási megállapodásról (2018/2246(INI))

(Az Elnökök Értekezletének 2018. szeptember 27-i határozatát követően)

- Ajánlás a főképviselőhőz és a Tanácshoz az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Bizottság támogatásával készült, a Tanácshoz intézett, az Európai Békekeret létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javalatához (2018/2237(INI))

- Ajánlás a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez az EU és az Üzbég Köztársaság közötti új átfogó megállapodásról (2018/2236(INI))


22. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 192. cikke (3) bekezdésének megfelelően a mai ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülésnap megkezdésekor terjesztik jóváhagyás végett a Parlament elé.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


23. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2018. november 122018. november 15.


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 15.41-kor berekesztik.


25. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Utolsó frissítés: 2019. február 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat