Indiċi 
Minuti
PDF 318kWORD 86k
Il-Ħamis, 25 ta' Ottubru 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Żieda fil-vjolenza neo-Faxxista fl-Ewropa (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.It-trattament xieraq tal-annimali, l-użu tal-antimikrobiċi u l-impatt ambjentali tat-trobbija industrijali tat-tiġieġa tas-simna (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Il-qtil tal-ġurnalist Jamal Khashoggi fil-konsulat Sawdi f'Istanbul (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Is-sitwazzjoni fil-Baħar ta' Azov (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 7.Implimentazzjoni tar-Regolamenti dwar l-Apparat Mediku u l-Apparat Mediku Dijanjostiku In Vitro (dibattitu)
 8.Il-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: Wasal iż-żmien li naġixxu! (preżentazzjoni qasira)
 9.L-isfruttar tal-globalizzazzjoni - aspetti kummerċjali (preżentazzjoni qasira)
 10.Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - L-irkupru ta' flus u assi minn pajjiżi terzi f'każijiet ta' frodi (preżentazzjoni qasira)
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Premju Sakharov 2018 (tħabbir tar-rebbieħ)
 13.Ħin tal-votazzjonijiet
  
13.1.L-importazzjoni ta' beni kulturali ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
13.2.Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - L-irkupru ta' flus u assi minn pajjiżi terzi f'każijiet ta' frodi (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
13.3.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel ***I (votazzjoni)
  
13.4.L-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali veterinarji ***I (votazzjoni)
  
13.5.Prodotti mediċinali veterinarji ***I (votazzjoni)
  
13.6.Il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat ***I (votazzjoni)
  
13.7.Il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi ***I (votazzjoni)
  
13.8.Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija ***I (votazzjoni)
  
13.9.Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I (votazzjoni)
  
13.10.Il-post tas-sede tal-Awtorità Bankarja Ewropea ***I (votazzjoni)
  
13.11.Il-post tas-sede tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ***I (votazzjoni)
  
13.12.Żieda fil-vjolenza neofaxxista fl-Ewropa (votazzjoni)
  
13.13.It-trattament xieraq tal-annimali, l-użu tal-antimikrobiċi u l-impatt ambjentali tat-trobbija industrijali tat-tiġieġa tas-simna (votazzjoni)
  
13.14.Konferenza 2018 tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima f'Katowice, il-Polonja (COP24) (votazzjoni)
  
13.15.L-14-il laqgħa tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (COP14) (votazzjoni)
  
13.16.Politiki soċjali u tal-impjiegi taż-żona tal-euro (votazzjoni)
  
13.17.L-użu tad-data tal-utenti ta' Facebook minn Cambridge Analytica u l-impatt fuq il-protezzjoni tad-data (votazzjoni)
  
13.18.Il-qtil tal-ġurnalist Jamal Khashoggi fil-konsulat Sawdi f'Istanbul (votazzjoni)
  
13.19.Is-sitwazzjoni fil-Baħar ta' Azov (votazzjoni)
  
13.20.Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (votazzjoni)
  
13.21.Il-promozzjoni tar-rikonoxximent reċiproku awtomatiku tad-diplomi (votazzjoni)
  
13.22.Il-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: Wasal iż-żmien li naġixxu! (votazzjoni)
  
13.23.L-isfruttar tal-globalizzazzjoni - aspetti kummerċjali (votazzjoni)
 14.Spjegazzjonijiet tal-vot
 15.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 16.Tkomplija tas-seduta
 17.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 18.Suq ekwu għall-industrija (dibattitu)
 19.Dokumenti mressqa
 20.Petizzjonijiet
 21.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 22.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 23.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 25.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.01.


2. Żieda fil-vjolenza neo-Faxxista fl-Ewropa (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Żieda fil-vjolenza neo-Faxxista fl-Ewropa (2018/2869(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 2 ta' Ottubru 2018 (punt 17 tal-Minuti ta' 2.10.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein f'isem il-Grupp PPE, dwar iż-żieda fil-vjolenza neo-Faxxista fl-Ewropa (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post, f'isem il-Grupp S&D, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé u Josep-Maria Terricabras, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou u Dimitrios Papadimoulis, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar iż-żieda fil-vjolenza neo-Faxxista fl-Ewropa (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, dwar iż-żieda fil-vjolenza neo-Faxxista fl-Ewropa (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg f'isem il-Grupp ECR, dwar iż-żieda fil-vjolenza neo-Faxxista fl-Ewropa (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, dwar iż-żieda fil-vjolenza neo-Faxxista fl-Ewropa (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Votazzjoni: punt 13.12 tal-Minuti ta' 25.10.2018.


3. It-trattament xieraq tal-annimali, l-użu tal-antimikrobiċi u l-impatt ambjentali tat-trobbija industrijali tat-tiġieġa tas-simna (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000095/2018) imressqa minn Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz u Josef Weidenholzer lill-Kummissjoni: It-trattament xieraq tal-annimali, l-użu tal-antimikrobiċi u l-impatt ambjentali tat-trobbija industrijali tat-tiġieġ tas-simna (B8-0410/2018)

Id-dibattitu sar fid-data l-Ħamis 4 ta' Ottubru 2018 (punt 12 tal-Minuti ta' 4.10.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez u Paloma López Bermejo, f'isem il-Grupp GUE/NGL, Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner u Bas Eickhout, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos, f'isem il-Grupp S&D, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi u Laura Agea, au nom du groupe EFDD, dwar il-benesseri tal-annimali, l-użu tal-antimikrobiċi u l-impatt ambjentali tat-trobbija industrijali tat-tiġieġ tas-simna (2018/2858(RSP)) (B8-0484/2018);

—   Herbert Dorfmann f'isem il-Grupp PPE, dwar il-benesseri tal-annimali, l-użu tal-antimikrobiċi u l-impatt ambjentali tat-trobbija industrijali tat-tiġieġ tas-simna (2018/2858(RSP)) (B8-0485/2018);

—   Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg u Beata Gosiewska, f'isem il-Grupp ECR, dwar it-trattament xieraq tal-annimali, l-użu tal-antimikrobiċi u l-impatt ambjentali tat-trobbija industrijali tat-tiġieġ tas-simna (2018/2858(RSP)) (B8-0487/2018);

—   Fredrick Federley f'isem il-Grupp ALDE, dwar it-trattament xieraq tal-annimali, l-użu tal-antimikrobiċi, u l-impatt ambjentali tat-trobbija industrijali tat-tiġieġ tas-simna (2018/2858(RSP)) (B8-0489/2018).

Votazzjoni: punt 13.13 tal-Minuti ta' 25.10.2018.


4. Il-qtil tal-ġurnalist Jamal Khashoggi fil-konsulat Sawdi f'Istanbul (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-qtil tal-ġurnalist Jamal Khashoggi fil-konsulat Sawdi f'Istanbul (2018/2885(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data it-Tlieta 23 ta' Ottubru 2018 (punt 14 tal-Minuti ta' 23.10.2018)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano u Pier Antonio Panzeri, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-qtil tal-ġurnalista Jamal Khashoggi fil-konsulat Sawdi f'Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil u Valdemar Tomaševski, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-qtil tal-ġurnalist Jamal Khashoggi fil-konsulat tal-Arabja Sawdija f'Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken u Yannick Jadot, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-qtil tal-ġurnalista Jamal Khashoggi fil-konsulat Sawdi f'Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018);

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey u Martin Schirdewan, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-qtil tal-ġurnalista Jamal Khashoggi fil-konsulat Sawdi f'Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-qtil tal-ġurnalista Jamal Khashoggi fil-konsulat Sawdi f'Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-qtil tal-ġurnalista Jamal Khashoggi fil-konsulat Sawdi f'Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot-Marie, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-qtil tal-ġurnalista Jamal Khashoggi fil-konsulat Sawdi f'Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018);

Votazzjoni: punt 13.18 tal-Minuti ta' 25.10.2018.


5. Is-sitwazzjoni fil-Baħar ta' Azov (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fil-Baħar ta' Azov (2018/2870(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data it-Tlieta 23 ta' Ottubru 2018 (punt 15 tal-Minuti ta' 23.10.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas u Anders Sellström, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fil-Baħar ta' Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala u Indrek Tarand, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Baħar ta' Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula u Liisa Jaakonsaari, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-Baħar ta' Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek u Jadwiga Wiśniewska, f'isem il-Grupp ECR dwar is-sitwazzjoni fil-Baħar ta' Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Baħar ta' Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Votazzjoni: punt 13.19 tal-Minuti ta' 25.10.2018.


6. Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2018/2891(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data it-Tlieta 23 ta' Ottubru 2018 (punt 16 tal-Minuti ta' 23.10.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas u Anders Sellström, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis u Ramón Jáuregui Atondo, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018);

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018);

—   Molly Scott Cato u Bodil Valero, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas u Ángela Vallina, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Votazzjoni: punt 13.20 tal-Minuti ta' 25.10.2018.


7. Implimentazzjoni tar-Regolamenti dwar l-Apparat Mediku u l-Apparat Mediku Dijanjostiku In Vitro (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000085/2018) imressqa minn Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini u Joëlle Mélin, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: L-implimentazzjoni tar-Regolamenti dwar Apparati Mediċi u dwar Apparati Mediċi Dijanjostiċi In Vitro (B8-0416/2018)

Mairead McGuinness daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Biljana Borzan f'isem il-Grupp S&D, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Biljana Borzan, biex tikkjarifika r-rimarki tagħha, Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ENF, Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat, Stanislav Polčák, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Dobromir Sośnierz, Carlos Zorrinho, Mairead McGuinness, Tiemo Wölken, Soledad Cabezón Ruiz, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gesine Meissner, u Michèle Rivasi.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Grapini, Notis Marias u Julie Ward.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska.

Id-dibattitu ngħalaq.


8. Il-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: Wasal iż-żmien li naġixxu! (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: Wasal iż-żmien li naġixxu! [2018/2023(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Ismail Ertug għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Grapini, Notis Marias u Gesine Meissner.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 13.22 tal-Minuti ta' 25.10.2018.


9. L-isfruttar tal-globalizzazzjoni - aspetti kummerċjali (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-isfruttar tal-globalizzazzjoni - aspetti kummerċjali [2018/2005(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Joachim Schuster għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Notis Marias, Bill Etheridge, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling u Nicola Caputo.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 13.23 tal-Minuti ta' 25.10.2018.


10. Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - L-irkupru ta' flus u assi minn pajjiżi terzi f'każijiet ta' frodi (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - L-irkupru ta' flus u assi minn pajjiżi terzi f'każijiet ta' frodi [2018/2006(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Cătălin Sorin Ivan għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Grapini, Notis Marias u Georgios Epitideios.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 13.2 tal-Minuti ta' 25.10.2018.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 10.45.)


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

11. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.02.


12. Premju Sakharov 2018 (tħabbir tar-rebbieħ)

Il-President ħabbar li l-Konferenza tal-Presidenti tal-gruppi politiċi ddeċidiet li tagħti l-premju Sakharov 2018 lir-reġista Ukren Oleg Sentsov.

L-għoti tal-premju se jsir waqt is-sessjoni parzjali ta' Diċembru 2018 fi Strasburgu.

PRESIDENZA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Viċi President

Intervent ta': Maria Grapini.


13. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


13.1. L-importazzjoni ta' beni kulturali ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-importazzjoni ta’ beni kulturali [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteurs: Alessia Maria Mosca u Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0418)

Intervent ta' Daniel Dalton (rapporteur) biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


13.2. Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - L-irkupru ta' flus u assi minn pajjiżi terzi f'każijiet ta' frodi (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - L-irkupru ta' flus u assi minn pajjiżi terzi f'każijiet ta' frodi [2018/2006(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0419)


13.3. Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

DEĊIŻJONI GĦAL DĦUL F'NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI

Approvazzjoni

Interventi

Qabel il-votazzjoni, skont l-Artikolu 69c(2), subparagrafu 2 tar-Regoli ta' Proċedura, Paolo De Castro (rapporteur) li esprima vot favorevoli għad-Deċiżjoni tal-Kumitat AGRI u Daniel Caspary li esprima vot kontra din id-Deċiżjoni.


13.4. L-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali veterinarji ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju, u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0420)


13.5. Prodotti mediċinali veterinarji ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti mediċinali veterinarji [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0421)


13.6. Il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/167/KEE [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0422)


13.7. Il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0423)


13.8. Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/33/UE dwar il-promozzjoni ta’ vetturi ta’ trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0424)

Intervent ta' Andrzej Grzyb (rapporteur) biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


13.9. Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, u li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1139 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-Baħar Baltiku, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007 u (KE) Nru 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0425)

Intervent ta' Alain Cadec (rapporteur) biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


13.10. Il-post tas-sede tal-Awtorità Bankarja Ewropea ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 fir-rigward tal-post tas-sede tal-Awtorità Bankarja Ewropea [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Othmar Karas u Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

DIKJARAZZJONI TAL-KUNSILL

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0426)


13.11. Il-post tas-sede tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 dwar il-post tas-sede tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

DIKJARAZZJONI TAL-KUNSILL

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0427)


13.12. Żieda fil-vjolenza neofaxxista fl-Ewropa (votazzjoni)

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 25 ta' Ottubru 2018 (punt 2 tal-Minuti ta' 25.10.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 u B8-0488/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0481/2018

(flok B8-0481/2018, B8-0482/2018 u B8-0483/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, f'isem il-Grupp PPE;

—   Soraya Post u Tanja Fajon, f'isem il-Grupp S&D;

—   Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE;

—   Eleonora Forenza u Miguel Urbán Crespo, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Ana Miranda f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0428)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0486/2018 u B8-0488/2018 iddekadew.)

Interventi

Kristina Winberg qabel il-votazzjoni u Cecilia Wikström qabel il-votazzjoni dwar l-emenda 2.

Marcus Pretzell ippreżenta emenda orali għall-emenda 14. Jens Geier esprima ruħu kontra l-emenda orali. Aktar minn 40 membru opponew għall-konsiderazzjoni ta' din l-emenda orali, li ma ġietx aċċettata.


13.13. It-trattament xieraq tal-annimali, l-użu tal-antimikrobiċi u l-impatt ambjentali tat-trobbija industrijali tat-tiġieġa tas-simna (votazzjoni)

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 25 ta' Ottubru 2018 (punt 3 tal-Minuti ta' 25.10.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 u B8-0489/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0484/2018

(flok B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 u B8-0489/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Michel Dantin u Herbert Dorfmann, f'isem il-Grupp PPE;

—   Karin Kadenbach, f'isem il-Grupp S&D;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson u John Flack, f'isem il-Grupp ECR;

—   Elsi Katainen, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou u Stefan Eck, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Keith Taylor u Thomas Waitz, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato u Piernicola Pedicini, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0429)


13.14. Konferenza 2018 tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima f'Katowice, il-Polonja (COP24) (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000089/2018) imressqa minn Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout u Estefanía Torres Martínez, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kunsill: Konferenza 2018 tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima f'Katowice, il-Polonja (COP24) (B8-0411/2018)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000090/2018) imressqa minn Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout u Estefanía Torres Martínez, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Il-Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2018 f'Katowice, il-Polonja (COP24) (B8-0412/2018)

Id-dibattitu sar fid-data 22 ta' Ottubru 2018 (punt 13 tal-Minuti ta' 22.10.2018).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout u Piernicola Pedicini, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar il-Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2018 f'Katowice, il-Polonja (COP24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0430)


13.15. L-14-il laqgħa tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (COP14) (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000115/2018) mressqa minn Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini u Jean-François Jalkh, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kunsill: L-14-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (COP14) (B8-0413/2018)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000116/2018) mressqa minn Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini u Jean-François Jalkh, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: L-14-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (COP14) (B8-0414/2018)

Id-dibattitu sar fid-data 22 ta' Ottubru 2018 (punt 13 tal-Minuti ta' 22.10.2018).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor u Piernicola Pedicini, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar l-14-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (COP14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0431)


13.16. Politiki soċjali u tal-impjiegi taż-żona tal-euro (votazzjoni)

Rapport dwar il-politiki soċjali u tal-impjiegi taż-żona tal-euro [2018/2034(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0432)


13.17. L-użu tad-data tal-utenti ta' Facebook minn Cambridge Analytica u l-impatt fuq il-protezzjoni tad-data (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (B8-0480/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0433)

Interventi

Frank Engel qabel il-votazzjoni dwar l-emenda 4 biex jitlob il-posponiment tal-votazzjoni, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann, (Il-President fakkar fid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 190 tar-Regoli ta' Proċedura) Daniel Caspary u Izaskun Bilbao Barandica dwar din it-talba. Il-Parlament irrifjuta din it-talba.

Claude Moraes ressaq emenda orali għall-paragrafu 20. L-emenda orali ġiet aċċettata.


13.18. Il-qtil tal-ġurnalist Jamal Khashoggi fil-konsulat Sawdi f'Istanbul (votazzjoni)

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 25 ta' Ottubru 2018 (punt 4 tal-Minuti ta' 25.10.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 u B8-0508/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0498/2018

(flok B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 u B8-0508/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström u László Tőkés, f'isem il-Grupp PPE;

—   Victor Boştinaru u Pier Antonio Panzeri, f'isem il-Grupp S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat u Paloma López Bermejo, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand u Karima Delli, f'isem il-Grupp Verts/ALE

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi u Fabio Massimo Castaldo, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0434)


13.19. Is-sitwazzjoni fil-Baħar ta' Azov (votazzjoni)

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 25 ta' Ottubru 2018 (punt 5 tal-Minuti ta' 25.10.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 u B8-0497/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0493/2018

(flok B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 u B8-0497/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas u Anders Sellström, f'isem il-Grupp PPE;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari u Kati Piri, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska u Ryszard Antoni Legutko, f'isem il-Grupp ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Rebecca Harms u Heidi Hautala, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0435)


13.20. Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (votazzjoni)

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 25 ta' Ottubru 2018 (punt 6 tal-Minuti ta' 25.10.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 u B8-0509/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0351/2018

(flok B8-0351/2018, B8-0504/2018 u B8-0506/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas u Anders Sellström, f'isem il-Grupp PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski u Anna Elżbieta Fotyga, f'isem il-Grupp ECR;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0436)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0502/2018, B8-0507/2018 u B8-0509/2018 iddekadew.)

Interventi

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, wara l-votazzjoni dwar il-paragrafu 6.


13.21. Il-promozzjoni tar-rikonoxximent reċiproku awtomatiku tad-diplomi (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0492/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0437)


13.22. Il-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: Wasal iż-żmien li naġixxu! (votazzjoni)

Rapport dwar il-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: Wasal iż-żmien li naġixxu! [2018/2023(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0438)


13.23. L-isfruttar tal-globalizzazzjoni - aspetti kummerċjali (votazzjoni)

Rapport dwar l-isfruttar tal-globalizzazzjoni - aspetti kummerċjali [2018/2005(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0439)


14. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

(Ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar l-Erbgħa 24 ta' Ottubru 2018)

Rapport Carlos Coelho - A8-0347/2017
Monica Macovei u Daniel Hannan

Rapport Carlos Coelho - A8-0349/2017
Monica Macovei.

(Ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar il-Ħamis 25 ta' Ottubru 2018)

Rapport Alessia Maria Mosca u Daniel Dalton - A8-0308/2018
Andrejs Mamikins, Eleonora Forenza u Michaela Šojdrová

Rapport Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - A8-0202/2018
Jan Zahradil

Proposta għal riżoluzzjoni konġunta: Żieda fil-vjolenza neo-Faxxista fl-Ewropa RC-B8-0481/2018
Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil u Eleonora Forenza

Proposta għal riżoluzzjoni konġunta: It-trattament xieraq tal-annimali, l-użu tal-antimikrobiċi u l-impatt ambjentali tat-trobbija industrijali tat-tiġieġa tas-simna - RC-B8-0484/2018
Urszula Krupa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: Konferenza 2018 tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima f'Katowice, il-Polonja (COP24) - B8-0477/2018
Seán Kelly u Dobromir Sośnierz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: L-użu tad-data tal-utenti ta' Facebook minn Cambridge Analytica u l-impatt fuq il-protezzjoni tad-data - B8-0480/2018
Seán Kelly

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: Il-promozzjoni tar-rikonoxximent reċiproku awtomatiku tad-diplomi - B8-0492/2018
Jeroen Lenaers.


15. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.16.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

16. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


17. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


18. Suq ekwu għall-industrija (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Suq ekwu għall-industrija (2018/2683(RSP))

Margrethe Vestager (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Edouard Martin f'isem il-Grupp S&D, Urszula Krupa f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Klaus Buchner f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, u Monika Smolková.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Blanco López.

Intervent ta': Margrethe Vestager.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex isiru partijiet, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar Approċċ Integrat għas-Sikurezza, is-Sigurtà u s-Servizzi f'Partiti tal-Futbol u Avvenimenti Sportivi Oħra (CETS Nru. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

CULT

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, il-Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Protezzjoni tal-Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarju bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, il-governanza u l-kummerċ fis-settur forestali (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

DEVE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tal-impenn mill-ġdid tal-ammonti li jkun għad fadal, li ġew impenjati biex jappoġġaw l-implimentazzjoni tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill (UE) 2015/1523 u (UE) 2015/1601, jew l-allokazzjoni tagħhom għal azzjonijiet oħra skont il-programmi nazzjonali (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

irriferut

responsabbli :

LIBE

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Angelo Ciocca. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abolizzjoni tar-reġim EBA (Kollox ħlief Armi) fil-Kambodja (B8-0395/2018)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-imrieħel fiż-żoni muntanjużi mill-ħtif mill-ilpup (B8-0396/2018)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ENVI

- Joëlle Mélin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-deni Afrikan tal-ħnieżer: riskju agroalimentari kbir (B8-0398/2018)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

INTA

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni ta' sussidji għall-familji għall-ispejjeż tal-iskola (B8-0470/2018)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Ivan Jakovčić u Jozo Radoš. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tħeġġiġ tal-biedja bijodinamika (B8-0471/2018)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-attakki bl-aċidu sulfuriku (B8-0475/2018)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Philippe Loiseau. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriżi tad-deni tal-ħnieżer (B8-0476/2018)

irriferut

responsabbli :

AGRI


20. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin iddaħħlu fir-reġistru fid-dati indikati hawn taħt, u ġew riferuti lill-kumitat responsabbli, bi qbil mal-Artikolu 215(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 19 ta' Ottubru 2018

Jacek Masztalerz (Nru 0846/2018); Grigorios Zorzos (Nru 0847/2018); Heiko Fritschen (Nru 0848/2018); (*) (Nru 0849/2018); Margit Voján (Nru 0850/2018); (*) (Nru 0852/2018); (*) (Nru 0853/2018); (*) (Nru 0854/2018); Guido Brügmann (Nru 0855/2018); (*) (Nru 0856/2018); Daniela Peters (Nru 0857/2018); (*) (Nru 0858/2018); (*) (Nru 0859/2018); Aritz Zulueta Juaristi (Nru 0860/2018); (*) (Nru 0861/2018); (*) (Nru 0862/2018); (*) (Nru 0863/2018); Héctor Chiralt Hernández (Nru 0864/2018); Kapka Panayotova (Centre for Independent Living Sofia) (Nru 0865/2018); Marco Bava (Nru 0866/2018); Max Huhn (Nru 0867/2018); (*) (Nru 0868/2018); (*) (Nru 0869/2018); (*) (Nru 0870/2018); (*) (Nru 0871/2018); (*) (Nru 0872/2018); Roberto Monfredini (Comune di Modena) (Nru 0873/2018); Patricio Oschlies Serrano (Nru 0874/2018); Jésus Mallol Mallol Escobar (Nru 0875/2018); Fabian Knipper (Nru 0876/2018); Willi Stolz (Nru 0877/2018); Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening) (Nru 0878/2018); Thomas Huber (Nru 0879/2018); (*) (Nru 0880/2018); (*) (Nru 0881/2018); (*) (Nru 0882/2018); (*) (Nru 0883/2018); (*) (Nru 0884/2018); (*) (Nru 0885/2018); Juan Manuel Segarra Mucientes (Nru 0886/2018); (*) (Nru 0887/2018); (*) (Nru 0888/2018); Salvatore Coscarelli (Nru 0889/2018); (*) (Nru 0890/2018); (*) (Nru 0891/2018); (*) (Nru 0892/2018); (*) (Nru 0893/2018); (*) (Nru 0894/2018); Gerhard Hanreich (Nru 0895/2018); (*) (Nru 0896/2018); (*) (Nru 0897/2018); Friedrich Klinge (Nru 0898/2018); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (Nru 0899/2018); (*) (Nru 0900/2018); Maarten Vergucht (Nru 0901/2018); Iolanda Mato Creo (Nru 0902/2018); Arman Sarkisyan (Nru 0903/2018); (*) (Nru 0904/2018); (*) (Nru 0905/2018).

(*) Isem kunfidenzjali

Il-petizzjoni Nru 0851/2018 ġiet irtirata mill-petizzjonant wara li ddaħħlet fir-reġistru.


21. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġi rtirat rapport fuq inizjattiva proprja leġiżlattiv diġà awtorizzat (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat INTA

- L-iskrinjar ta' investiment barrani f'setturi strateġiċi (2017/2205(INL))

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat INTA

- Wara r-Rebbiegħa Għarbija: It-triq 'il quddiem għar-reġjun tal-MENA (2018/2160(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFET
opinjoni: FEMM, INTA

Kumitat PETI

- Twaqqif tal-bidliet staġonali fil-ħin (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN
opinjoni: ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI, PETI

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għan-notifika tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kummissjoni tat-18 ta' Ottubru 2018)

Kumitat JURI

- Il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: JURI
opinjoni: INTA, CONT, ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura), LIBE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), AFCO, PETI

Rapporti dwar mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattivi għal proċedura ta' approvazzjoni (Artikolu 99(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għan-notifika tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kummissjoni tad-data 11 ta' Settembru 2018)

Kumitat INTA

- Ftehim ta' Sħubija Volontarju bejn l-UE u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (2018/0272M(NLE) - 2018/0272(NLE))
opinjoni: DEVE

Kumitat PECH

- Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju u l-Komunità Ewropea (2018–2024) (2018/0267M(NLE) - 2018/0267(NLE))
opinjoni: DEVE, BUDG

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 18 ta' Ottubru 2018)

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monacco, Andorra u San Marino (2018/2246(INI))

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 27 ta' Settembru 2018)

- Rakkomandazzjoni lir-Rappreżentant Għoli u lill-Kunsill dwar il-Proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, lill-Kunsill għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi (2018/2237(INI))

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-ftehim komprensiv ġdid bejn l-UE u l-Użbekistan (2018/2236(INI))


22. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

F'konformità mal-Artikolu 192(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti ta' din is-seduta se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


23. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 12 ta' Novembru 2018 sad-data 15 ta' Novembru 2018.


24. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 15.41.


25. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Frar 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza