Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 november 2018 - Strasbourg

3. Uttalanden av talmannen
CRE

Talmannen gjorde ett uttalande i vilket han erinrade om sitt deltagande på parlamentets vägnar i det högtidlighållande som anordnats i Paris med anledning av hundraårsdagen för undertecknandet av det vapenstillestånd som innebar slutet på första världskriget; han hedrade minnet av de 17 miljoner människor som miste livet i kriget, underströk vikten av det europeiska projektet för att försvara idealen fred, frihet och välstånd och påminde om konsekvenserna av slutet på den första globala konflikten för flera europeiska stater.

Talmannen framförde parlamentets kondoleanser till de anhöriga till offren för de dramatiska översvämningar som nyligen drabbat flera regioner i Italien. Han underströk det stöd som EU kan bidra med genom Europeiska solidaritetsfonden och parlamentets insatser för att stödet ska nå fram snabbare. Han uttryckte sin oro över spridningen av dessa skadliga väderfenomen, som är en konsekvens av de globala klimatförändringarna. Talmannen påminde vidare om COP 24-mötet som skulle äga rum i Katowice (Polen) och att det skulle utgöra en möjlighet att befästa Europas ledande roll i kampen mot den globala uppvärmningen.

Talmannen gladde sig åt att den högsta domstolen i Pakistan hade frikänt Asia Bibi, som hade frigetts efter att ha dömts till döden för hädelse 2010. Han bekräftade att han var i kontakt med Ján Figeľ (särskilt sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU) och med de pakistanska myndigheterna för att stödja arbetet med att garantera Asia Bibis och hennes familjs frihet och säkerhet.

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy