Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 november 2018 - Strasbourg

5. Parlamentets sammansättning

Artis Pabriks hade valts till ledamot av Lettlands nationella parlament och Sander Loones hade utnämnts till försvarsminister och minister med ansvar för offentlig förvaltning i den belgiska regeringen med verkan från och med den 6 respektive den 12 november 2018.

Eftersom dessa ämbeten är oförenliga med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet enligt vad som avses i artikel 7.1 och 7.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, förklarade parlamentet, med hänvisning till artiklarna 3.2, 4.1 och 4.4 i arbetsordningen, att deras platser var vakanta från och med den 6 respektive den 12 november 2018.

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy