Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 november 2018 - Strasbourg

6. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga franska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Dominique Bilde inom ramen för en rättslig utredning som inletts vid Paris regionala domstol (Tribunal de grande instance de Paris).

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy